Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Szczyt najbardziej rozwiniętych krajów świata tzw. Grupy G7 za zintensyfikowaniem programów zabijania dzieci w okresie prenatalnym

Szczyt krajów Grupy G7 odbywał się w Londynie w dniach 11-13 czerwca br. pod przewodnictwem premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Oficjalnym celem było zjednoczenie wysiłków w odbudowie po pandemii koronawirusa , aby przyszłość była sprawiedliwsza, bardziej zielona i dostatnia. Zaproponowano jednak promocję zdrowia reprodukcyjnego i zwiększenie liczby aborcji. Poprzedni szczyt obywał się we Francji w 2019 roku i został zdominowany przez obecność prezydenta USA Donalda Trumpa, który blokował wszystkie międzynarodowe inicjatywy mające na celu promocję aborcji. Kolejny szczyt w 2020 roku został przełożony o rok z powodu pandemii.

Już podczas szczytu G7 we Francji Rada Doradcza ds. Równości Genderowej zaproponowała zgromadzonym przywódcom państw, aby usunęli wszystkie obostrzenia i pozwolili na aborcję aż do urodzenia, jako podstawę dobrej praktyki w kierunku osiągania praw kobiet i równości genderowej.

Podczas przygotowawczego spotkania ministrów rozwoju i spraw zagranicznych krajów G7, które odbywało się w dniach 3 – 5 maja br. w Londynie, w oficjalnie przyjętej deklaracji nt. edukacji dziewcząt zapowiedziano zwiększenie dostępu do wszechstronnej edukacji seksualnej, promocji praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Podczas obecnego, oficjalnego szczytu przywódców G7 występuje oficjalna grupa Women 7 (W7), która skupia przedstawicielki walczące o tzw. prawa kobiet i dziewcząt. Jej celem jest zapewnienie, żeby przywódcy G7 przyjęli konkretne zobowiązania, które doprowadzą do namacalnego, trwałego i przemieniającego wpływu na życie kobiet i dziewcząt w 2021 roku i później.

Grupa W7 wezwała przywódców krajów G7: Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz także biorących udział w spotkaniu przywódcy Unii Europejskiej, Australii, RPA, Korei Południowej oraz Indii – do grożenia izolacją tym krajom, które odważyłyby się kiedykolwiek popierać zagraniczną politykę prezydenta Trumpa, dotyczącą ochrony życia w ramach programów międzynarodowej pomocy w zakresie zdrowia (tzw. Politykę Miasta Meksyk). która odcięła międzynarodowe organizacje promujące aborcję od dolarów amerykańskich podatników.

W Komunikacie W7 napisano: Dążąc do realnej równości płci rekomendujemy G7 do zaaprobowania dyrektywy, że przywrócenie restrykcyjnych polityk w przyszłości, jak Polityka Miasta Meksyk, będzie powodować konsekwencje, takie jak izolacja od G7.

W7 wniosła także, aby Grupa G7 ustanowiła fundusz powierniczy na rzecz dostępu do wolnej aborcji, aby zapewnić trwałe wsparcie finansowe w obliczu jakiejkolwiek przyszłej restrykcyjnej polityki. Poszukiwane są również dodatkowe fundusze dla pozarządowych organizacji proaborcyjnych oraz włączenie aborcji (pod hasłem zdrowia reprodukcyjnego) do innych międzynarodowych programów, np. gorące linie zapobiegania przemocy domowej.

W7 promuje także nowe formuły opieki zdrowotnej wobec kobiet, które zostały wprowadzone jako tymczasowe podczas pandemii, np. porady telefoniczne, podczas których wypisywane są środki farmakologiczne wywołujące aborcję bez bezpośredniego badania kobiety i zaleca ich stałe wdrożenie. Grupa W7 ubolewa: Na całym świecie wiele krajów cofa się pod względem dostępności i prawnych barier wobec aborcji, a ograniczenia usług zdrowia reprodukcyjnego i prawa do samoobsługowej aborcji nie są w pełni realizowane nawet w krajach G7.

Podczas obrad szczytu G7 problematykę promocji aborcji omawiano w ramach grupy tematycznej pt. Promowanie równości, sprawiedliwości i wizji feministycznych dla rozwoju bardziej sprawiedliwych społeczeństw.

W7 wezwało przywódców G7 do wydania deklaracji poparcia dla tzw. bezpiecznej aborcji w końcowej deklaracji politycznej oraz dla proaborcyjnego Forum Równości Pokoleń ONZ, zaplanowanego na 30 czerwca - 2 lipca we Francji.

Powinno ono obejmować wyraźne opowiedzenie się za dostępem do bezpiecznej aborcji, w tym antykoncepcji awaryjnej, teleporad medycznych i samoobsługowej aborcji, a także zapewnienie dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej w szkołach i poza nimi.

W7 nie jest jedyną grupą promującą aborcję podczas szczytu G7, jak stwierdzili ministrowie zdrowia G7 w swoim komunikacie podczas spotkania przygotowawczego: Potwierdzamy nasze zaangażowanie w promowanie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz prawa wszystkich osób

Także inny podmiot G7, Rada Doradcza ds. Równości Płci, ponownie wydała zalecenia dla szczytu przywódców G7 dotyczące metod, w jaki sposób najlepiej odbudowywać prawa kobiet i dziewcząt oraz osiągnąć równość płci. Pierwszy punkt programu działania obejmuje wezwanie do zwiększenia funduszy na usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wezwanie do przywódców G7, aby wprowadzili obowiązkową, dostosowaną do wieku i uwzględniającą problematykę genderową, edukację seksualną dla wszystkich uczniów oraz nauczanie o powszechnych prawach człowieka. .

Rada także zaapelowała o wzięcie pod uwagę zaleceń Grupy W7 oraz Forum Równości Pokoleń ONZ, a także o podjęcie śmiałych zobowiązań i osiągnięcie przełomowych osiągnięć dla kobiet i dziewcząt w całej swojej różnorodności.

 

Źródło: Life News, wg raportu Marie Smith dyrektora Parliamentary Network for Critical Issues, opracowanie własne – 11 czerwca 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag