Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Kościół Prawosławny aktywnie broni życia od poczęcia

Życie ludzkie musi być prawnie chronione od poczęcia, a zabijanie embrionów jest niedopuszczalne, nawet w celach naukowych i medycznych – potwierdza nowy dokument przyjęty przez Powszechną Radę Obecności Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w dniu 1 czerwca br. W katedralnym soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odbyło się ważne spotkanie Powszechnej Rady Obecności Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Do zadań Rady należą duchowni hierarchowie i liderzy świeccy, których zadaniem jest omawianie zagadnień poruszanych na posiedzeniach Rady Lokalnej Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej.

Po przeprowadzeniu wnikliwej i dogłębnej dyskusji Rada przyjęła nowy dokument, pt. O nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia. Dokument ten zostanie przekazany do rozpatrzenia Rosyjskiej Radzie Biskupów Prawosławnych, która jest zaplanowana na listopad br.

Agencja Informacyjna RIA-Novosti przypomniała, że dokument ten został przygotowany przez komisję teologiczną Powszechnej Rady Obecności Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i już w 2017 roku przekazany do przedyskutowana w całym Rosyjskim Kościele Prawosławnym.

Archimandryta Philip (Ryabikh), przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy Radzie Europy, powiedział: - Jak mówi tytuł tego dokumentu, Kościół stawia przed społeczeństwem i państwem pytanie o konieczność ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do narodzenia, ponieważ obszar ten pozostaje prawnie nieuregulowany. Jednocześnie mówi o niedopuszczalności zabijania ludzkich embrionów w jakimkolwiek celu. Społeczeństwo powinno zrobić wszystko, aby zachować poczęte życie i pozwolić mu przyjść na świat. (...) Ten dokument jest dla społeczeństwa zaproszeniem do dyskusji, w jaki sposób definiujemy życie człowieka przed urodzeniem, jak można je chronić, jakie powinno mieć prawa – dodał. .

- Technologia ewoluuje, a praktyka stosowania niewykorzystanego materiału do celów badań naukowych, medycyny, kosmetologii itd. coraz bardziej się rozprzestrzenia i w tej dziedzinie powstają całe działy przemysłu. Z pozycji Kościoła odbieranie życia jednemu człowiekowi, nawet w celu leczenia innych ludzi, jest niedopuszczalne! Czy możemy pozwolić, aby jedna osoba była zabijana, aby uratować drugą? To jest oczywiście pytanie retoryczne. Musimy szukać alternatywnych dróg rozwoju medycyny i nauki, które wykluczają zabijanie ludzi – podkreślił archimandryta Filip.

Metropolita Wołokołamski Hilarion (Ałfiejew), przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, także wypowiedział się na temat omawianego dokumentu:

- Uznajemy te same prawa dla embrionu, co dla osoby urodzonej; nalegamy, aby koncepcja praw człowieka odnosiła się również do embrionów. W związku z tym uważamy za niedopuszczalne manipulowanie zarodkami, także uważamy za niedopuszczalne używanie zarodków jako biomateriału. Jesteśmy przekonani, że życie płodu ludzkiego powinno być prawnie chronione. A naszym zadaniem jest dać możliwość narodzenia się tym, którzy mają pełne prawo się urodzić – podsumował.

Dwa tygodnie wcześniej Patriarcha Cyryl poruszył tematykę obrony życia podczas Generalnego Kongresu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na temat Służby Społecznej,

- Kobiety nie powinny dokonywać aborcji, ale mogą oddawać swoje dzieci Kościołowi, aby się nimi zaopiekował. Kościół pomoże wychowywać te dzieci, ale zadba również o utrzymanie ich relacji z matkami . (...) Zrobimy wszystko, aby wzmocnić twoją rodzinę, nawet jeśli nie jest kompletna, ma jednak wartość przed Bogiem i w stosunku do całej naszej ojczyzny – powiedział Patriarcha Cyryl. Jego wypowiedź do uczestników kongresu została opublikowana na wideo.

Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie po raz pierwszy mówi o gotowości Kościoła do pomocy w wychowaniu dzieci: - Kościół nieustannie mówi o tym dramatycznym problemie i ja o tym nieustannie mówię, Jest to problem aborcji, którego rozwiązanie nie tylko podniosłoby poziom moralności i osobistej, i publicznej, poziom odpowiedzialności za dzieci, ale także niewątpliwie pozytywnie wpłynęłoby na zwiększenie liczby mieszkańców naszego kraju oraz długość życia. Jesteśmy dużym krajem i potrzebujemy, aby było nas więcej.

- Kościół domaga się zakazu aborcji, opierając się po pierwsze na fakcie, że jest to grzech, a po drugie, że zakaz aborcji lub jej znaczne ograniczenie zmienia samą naturę naszego państwa – kontynuował Patriarcha Cyryl. Podkreślił, że Kościół nadal nalega, aby państwo zrobiło wszystko, co możliwe, aby rozwiązać ten problem. – My nie tylko wyrażamy nasze stanowisko, ale wyciągamy pomocną dłoń do każdej potrzebującej kobiety – kontynuował. Zaznaczył też, że zaledwie 10 lat temu istniał w Rosji tylko jeden kościelny ośrodek pomocowy dla kobiet w ciąży kryzysowej, dziś jest ich 77! Cerkiew zrobi wszystko, co możliwe, aby pomóc kobiecie ciężarnej, która chce uratować swoje dziecko, łącznie z wychowaniem dziecka.

Kongres Służby Socjalnej rozważał problematykę dobroczynności w Rosji oraz zaangażowanie Cerkwi w sferę społeczną. Dużo uwagi poświęcono także problematyce związanej z kryzysem demograficznym, zapobieganiem aborcji oraz rozwojem opieki paliatywnej i pielęgniarskiej nad ciężko chorymi.

Walka z aborcją jest uznawana za najważniejszy aspekt działalności Kościoła Prawosławnego. Patriarcha Cyryl już dwukrotnie oficjalnie zwracał się do Dumy Państwowej, wzywając do rozwiązania dramatu przerażająco wysokiej liczby aborcji w Rosji, a w 2016 roku osobiście podpisał petycję wzywającą do przyjęcia ustawy chroniącej życie nienarodzonych dzieci.

 

Źródło: Patriarchia.ru/ Orthodox Christianity/ RIA-Novosti, opracowanie własne – 14 maja i 1 czerwca 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag