Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Poważne zaniepokojenie w wielu krajach praktykami prowadzącymi do zmiany płci u dzieci

Na arenie międzynarodowej coraz częściej poruszana jest problematyka podejmowania terapii hormonalnej w przypadkach dzieci, u których zbyt pochopnie orzeczono tzw. dysforię płciową. Ostatnio w wielu krajach liczba tych nieletnich zwiększyła się lawinowo, co budzi uzasadnione obawy, że jest to zjawisko motywowane ideologicznie i prowadzi do poważnego okaleczania dzieci. Niedawne australijskie badanie przeprowadzone w Children’s Hospital at Westmead w Sydney wyraża zaniepokojenie medykalizacją leczenia dzieci, u których stwierdzono dysforię płciową w kontekście modnego ostatnio biopsychospołecznego, opartego na traumie modelu opieki psychiatrycznej.

W efekcie coraz częściej stwierdza się zaburzenia płci u dzieci, które wykazują jakiekolwiek trudności wychowawcze czy w pewnym okresie swojego rozwoju nie w pełni identyfikują się z własną biologiczną płcią. Na to nakłada się coraz częściej stosowana w szkołach ideologia genderowa i sugerowanie, że własną płeć trzeba sobie wybrać, co z kolei wywołuje poważne psychiczne zaburzenia rozwojowe. W ramach tej terapii coraz częściej stosuje się tzw. blokery dojrzewania, które mają na celu opóźnienie wykształcenia się cech płciowych i prowadzą do poważnych zaburzeń, co z kolei zostaje uznane za wystarczający powód do chirurgicznej zmiany płci.

Więcej informacji TUTAJ

National Civic Counsil (Narodowa Rada Obywatelska) w Australii podjęła ostatnio tę tematykę, organizując dużą petycję do federalnego ministra zdrowia Grega Hunta o zaprzestanie takich praktyk. Wniosek zawiera postulat o przygotowanie krajowego rejestru leczenia dzieci i młodzieży w klinikach zajmujących się płcią na terenie Australii. Odnosi się także do coraz silniejszego na polu międzynarodowym trendu o w pełni całościowe podejście do zdrowia psychicznego przed podejmowaniem interwencji medycznych, głównie terapii hormonalnej lub chirurgicznej. Prośba o poparcie tej petycji będzie też kierowana do wszystkich posłów koalicji federalnej.

Organizatorzy petycji powołują się na liczne przykłady zainteresowania i powstrzymywania medykalizacji leczenia dzieci i młodzieży w kierunku zmiany płci na polu międzynarodowym.

Cytują tutaj następujące przykłady:

  • W czerwcu 2020 roku brytyjska służba zdrowia (NHS) usunęła ze swojej strony internetowej twierdzenie, że blokery dojrzewania są w pełni odwracalne.
  • Liczne przykłady z USA, gdzie wiele stanów wprowadza zakaz terapii hormonalnej i zabiegów chirurgicznych wobec nieletnich.Więcej informacji TUTAJ
  • W grudniu 2020 roku Brytyjski Sąd Najwyższy, prowadzący sprawę przeciwko jedynej klinice, prowadzonej przez Fundację Tavistock & Portman, specjalizującej się w leczeniu dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej. stwierdził zaskakujący brak podstawowych danych i badan dotyczących stanu pacjentów. Wyszło na jaw, że w podejmowaniu decyzji rodzice tych dzieci byli poddawani potężnej presji lobby transseksualnego, a preparaty blokujące dojrzewanie podawano nawet nieświadomym niczego 8-latkom. Klinika Tavistock została wezwała do natychmiastowego zaprzestania stosowania jakichkolwiek blokerów lub hormonów dla młodych pacjentów poniżej 16 roku życia. Więcej informacji TUTAJ
  • Sprawa sądowa o odszkodowanie, którą wniosła obecnie 23 letnia Keira Bell, której w wieku 17 lat zmieniono płeć. Sąd przyznał jej rację i dodatkowo orzekł, że w przypadku zmiany płci poniżej 16 roku życia musi być zgoda sądu w danej sprawie.Więcej informacji TUTAJ
  • Nowe oświadczenie na temat polityki Szpitala „Karolinska” w Szwecji o zakończeniu praktyki przepisywania leków blokujących dojrzewanie i hormonów płciowych nieletnim w wieku poniżej 16 lat.
  • Zmiany w wytycznych medycznych w Finlandii wprowadzające wytyczne dotyczące priorytet badań psychologicznych i terapii wsparcia przed podejmowaniem jakiejkolwiek interwencji hormonalnej czy chirurgicznej.

W przeciwieństwie do zaleceń obwiązujących w Australii, wytyczne RCH mówią, że działanie blokerów dojrzewania jest odwracalne, ale długotrwałe ich stosowanie może mieć wpływ na mineralizację kości.

Celem australijskiej petycji jest wymuszenie na władzach zajmujących się zdrowiem publicznym wprowadzenie odpowiednich rejestrów danych z klinik zajmujących się zmiana płci w celu wypracowania odpowiednich wytycznych chroniących zdrowie pacjentów.

Źródło: National Civic Counsil, informacje i opracowanie własne – 24 maja 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag