Niemiecki sąd praktycznie poparł „Strefy wolne od modlitwy” przed placówkami aborcyjnymi

Nawet po cichu nie wolno się modlić przez placówką aborcyjną w Pforzheim w Niemczech. To ewidentnie narusza konstytucyjne prawa obywateli. CBN News podał informację, że w mieście Pforzheim władze miasta, z poparciem ze strony lokalnego sądu, wprowadziły zakaz modlenia się przed placówką aborcyjną.
Liderzy niemieckiego oddziału międzynarodowej organizacji „40 Dni Dla Życia”, która dwa razy w roku organizuje akcje modlitewne w obronie poczętych dzieci, stwierdzili, że od dwóch lat władze miasta naruszają ich podstawowe prawo do wolności słowa i wyznawania swojej wiary, wobec czego oddali sprawę do sądu. Zakazywano im bowiem modlenia się przed ośrodkiem aborcyjnym Pro Familia, jednego z centrów największego dostarczyciela usług aborcyjnych.

Niemiecka Agencja Katolicka poinformowała, że chociaż sprawa wydawała się oczywista, w piątek 14 maja br. Sąd Administracyjny w Karlsruhe oddalił ją, odmawiając rozpatrzenia problemu, co praktycznie oznacza, że ​​zakaz modlitwy wydany przez władze miasta pozostaje w mocy.

Pavica Vojnović, liderka grupy Pforzheim 40 Dni dla Życia powiedziała: - Zasmuca mnie, że sąd oddalił nasz pozew, w ten sposób pośrednio zatwierdzając zakaz naszych cichych czuwań modlitewnych w pobliżu placówki aborcyjnej. Każde życie jest cenne i zasługuje na ochronę. Jest mi przykro, że nie wolno nam swoją obecnością i modlitwą wspierać tych kobiet i ich nienarodzonych dzieci.

Vojnović zaznaczyła, że ich grupa zachowuje się spokojnie i tylko się modli. Nigdy nie blokują wejścia do centrum aborcyjnego ani nie uniemożliwiają ludziom wchodzenia do środka. Przypomniała, że na początku, gdy złożyli wniosek, otrzymali pozwolenie od władz miasta na prowadzenie czuwania modlitewnego w obronie życia. Jednak przez ostatnie dwa lata miejski zakaz uniemożliwił im dalsze kontynuowanie modlitwy w tym miejscu.

Dr Felix Böllmann, który w imieniu organizacji Alliance Defending Freedom International reprezentuje obrońców życia w sądzie, powiedział, że decyzja sądu w praktyce zezwala władzom miasta na ograniczanie podstawowych wolności jego mieszkańców.

- Niezależnie od tego, czy podziela się nasze poglądy, czy też nie, powinno być możliwe uzyskanie konsensusu w celu zachowania podstawowych praw, ważnych dla każdego z nas, a które są chronione przez Niemiecką Ustawę Zasadniczą – podkreślił Böllmann. - Wciąż czekamy na uzasadnienie tej decyzji, gdyż oddalenie rozpatrzenia tej sprawy w żaden sposób nie może naruszać zasady, że wolność słowa jest podstawą każdej wolnej i uczciwej demokracji. Jakie społeczeństwo neguje prawo do modlitwy za najsłabszych: kobiety i ich dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej? .

Aktywiści aborcyjni na całym świecie lobbują, a nawet wywierają naciski na przedstawicieli lokalnych władz, aby ograniczali wolność słowa i inne podstawowe prawa obrońców życia poprzez wyznaczanie tzw. stref buforowych i inne zakazy aktywności, podobnie jak w Pforzheim.

W 2014 roku Sąd Najwyższy USA jednogłośnie uchylił lokalną ustawę o wprowadzeniu tzw. strefy buforowej przed placówką aborcyjna w stanie Massachusetts, która miała 35 stóp długości. Jednak nadal w całych Stanach Zjednoczonych istnieją obowiązkowe strefy buforowe, chociaż znacznie mniejsze.

Uliczni doradcy ratują wiele nienarodzonych dzieci. W 2020 roku organizacja Sidewalk Counsellors for Life świętowała uratowanie 10 000 matek i ich poczętych dzieci w ciągu sześciu lat swojej działalności. Podczas spokojnej, pełnej życzliwości rozmowy zachęcają matki, aby dały swoim dzieciom szansę na życie i informują je o możliwości uzyskania konkretnej pomocy i finansowej, i materialnej.

Kampania 40 Dni dla Życia to międzynarodowa inicjatywa modlitewna. Dwa razy w roku gromadzi ona obrońców życia, aby podczas czuwania przed placówkami aborcyjnymi modlić się i dawać nadzieję potrzebującym matkom. Kampania ta jest poświęcona pokojowemu, pełnemu współczucia i modlitwy orędowaniu, aby pomagać w potrzebie i ratować ludzkie życie.

Źródło: Life News, opracowanie własne – 17 maja 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.