Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć sprawę zakazującą późnych aborcji – czy wreszcie upadnie precedens Roe przeciwko Wade?

W poniedziałek 17 maja Sąd Najwyższy USA zaaprobował przeprowadzenie rozprawy w sprawie dotyczącej późnych aborcji, co może znacznie ograniczyć stosowanie precedensu Roe przeciwko Wade z 1973 roku. Decyzja ta dotyczy zgody SN USA w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organisation. która wprowadza zakaz zabijania nienarodzonych dzieci podczas aborcji powyżej 15 tygodnia ciąży. Jackson Women's Health Organization, która wniosła sprawę do sądu przeciwko stanowi Missisipi, to placówka aborcyjna, która robiła wszystko, co tylko możliwe, aby SN nie podejmował tej sprawy.

Stan Mississippi w 2018 roku wprowadził prawo zabraniające przeprowadzania aborcji po 15 tygodniu ciąży, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia fizycznego matki lub występują letalne wady u poczętego dziecka. Stanowa dokumentacja medyczna wykazuje, że każdego roku w Mississipi ok. 200 nienarodzonych dzieci w okresie od 15 do 20 tygodnia ciąży ginie na skutek aborcji. Wprowadzenie prawnego zakazu uratowałoby ich życie.

Po miesiącach wewnętrznych narad, Sąd Najwyższy USA ogłosił, że sędziowie zgodzili się rozpatrzyć („grant certiorari”) apelację stanu Mississippi w sprawie Ustawy o wieku ciążowym, która została uchwalona w 2018 roku, ale zablokowana przez sędziego Carltona W. Reevesa z Federalnego Sądu Okręgowego w Jackson w stanie Missisipi.

Adam Liptak z The New York Times poinformował, że decyzja sędziego Reevesa została podtrzymana przez trzech sędziów Sądu Apelacyjnego USA 5 Okręgu, jednak sędzia James Ho wydał odrębną opinię, wyrażając zastrzeżenia do orzecznictwa SN w sprawie aborcji. Napisał w niej: Nic – ani w tekście, ani oryginalnych wyjaśnieniach do Konstytucji USA – nie ustanawia prawa do aborcji. I dodał: To, co odróżnia aborcję od innych kwestii polityki zdrowotnej w Ameryce – i w wyjątkowy sposób usuwa politykę aborcyjną z procesu demokratycznego ustanowionego przez Ojców Założycieli – to raczej precedens Sądu Najwyższego.

Sędzia Ho napisał też, że był głęboko zaniepokojony tym, w jaki sposób sąd rejonowy (sędzia Reeves) zajął się tą sprawą. Opinia wydana przez sąd rejonowy ukazuje alarmujący brak szacunku dla milionów Amerykanów, którzy uważają, że dzieci zasługują na ochronę prawną w czasie ciąży i po urodzeniu, a aborcja jest niemoralnym, tragicznym i brutalnym pozbawieniem niewinnego, ludzkiego życia. Stwierdził, że dochodzi do wniosku, że jest to wręcz zniewaga, iż sąd federalny posuwa się dalej i kwestionuje motywy tych Amerykanów, którzy działają w dobrej wierze. Kiedy tak się stanie, obywatele mogą słusznie zastanawiać się czy sędziowie orzekają w sporach w oparciu o praworządność, czy też na zupełnie innej zasadzie. Zastąpienie praworządności reżimem sędziowskim jest czymś, czego nie uznają ani założyciele naszego kraju, ani twórcy naszej konstytucji - podkreślił sędzia Ho.

Prokurator generalny stanu Missisipi, Lynn Fitch, złożyła petycję do Sądu Najwyższego o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu aborcji po upływie 15. tygodnia ciąży. W tej petycji zwraca się do SN o wyjaśnienie orzecznictwa dotyczącego aborcji, aby umożliwić stanom, takim jak nasz, uchwalanie praw, które wspierają ich uzasadnione interesy w zakresie ochrony zdrowia matek, ochrony nienarodzonych dzieci i promowania szacunku dla niewinnego i bezbronnego życia – oświadczyła prokurator Fitch w oświadczeniu w czerwcu ubiegłego roku. – Mamy nadzieję, że Sąd Najwyższy zaakceptuje nasz wniosek i wyrazi zgodę, aby stan Mississippi bronił niewinnego, ludzkiego życia, jak zamierzają to zarówno ustawodawcy, jak i ludzie naszego, wspaniałego stanu – dodała.

Oświadczenie prokurator Fitch odnosiło się do wydanego w czerwcu ub. r. orzeczenia Sądu Najwyższego, które dotyczyło regulacji prawa aborcyjnego w stanie Luizjana w sprawie Medical Services przeciwko Russo. Wskazała ona na sprzeczne orzeczenia sądów niższej instancji w tamtej sprawie i zwróciła się do SN o wyjaśnienia. Prawo stanu Missisipi podkreśla konflikt między orzeczeniem SN w sprawie Roe przeciwko Wade a wielokrotnymi potwierdzeniami sądu w kolejnych sprawach, w których stany mają uzasadniony interes w ograniczaniu aborcji i ochronie wrażliwego i niewinnego życia od poczęcia.

- Każde ludzkie życie jest cenne, a prawo stanu Missisipi jest zdroworozsądkowym krokiem w kierunku ochrony nienarodzonych dzieci i ich matek przed szkodami wynikającymi z późnej aborcji - powiedziała Denise Harle, starszy doradca Alliance Defending Freedom.

Prawo chroni życie dziecka, którego ruchy matka już odczuwa, a którego serce już bije. Dziecko może też odczuwać ból. Prawo to chroni również kobiety, ponieważ późne aborcje stają się coraz bardziej niebezpieczne dla zdrowia matki. Kobiety i ich dzieci zasługują na prawdziwą opiekę zdrowotną; dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że Sąd Najwyższy zdecydował się zająć tą sprawą.

Sąd Najwyższy wielokrotnie uznawał, że stany mają swobodę regulowania prawa dotyczącego późnych aborcji – powiedział starszy radca prawny ADF (Alliance Defending Freedom), wiceprezes ds. apelacji, John Bursch. – Dzięki niesamowitemu postępowi w badaniach naukowych i technologii medycznej zasada tzw. „przeżywalności jest nieścisła, ponieważ przezywają coraz młodsze wcześniaki i prawidłowo się rozwijają po przedwczesnym porodzie. Jednak „przeżywalność ” nigdy nie była ani legalnym sposobem określania godności rozwijającego się dziecka, ani kryterium decydowania o prawie do egzystencji kogokolwiek.. Wysoki Sąd powinien skorzystać z tej ważnej okazji, aby rozwiązać sprzeczności pomiędzy jego poprzednimi orzeczeniami i potwierdzić zgodność z konstytucją prawa stanu Missisipi.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych wiele poszczególnych stanów posiada prawa chroniące nienarodzone dzieci po 20-24 tygodniach ciąży. Jest to górny pułap ich możliwości ograniczenia aborcji, gdyż SN nieustannie odmawia im wprowadzenia zakazu przerywania ciąży przed osiągnieciem przez poczęte dziecko tzw. stanu przeżywalności poza łonem matki.

Poprzez potwierdzenie rozpatrzenia sprawy, wniesionej przez stan Missisipi, powstaje możliwość zmiany tego precedensu. Sondaże opinii publicznej w USA konsekwentnie wykazują silne poparcie społeczne dla wprowadzenia poważnych ograniczeń wykonywania aborcji, zwłaszcza późnych. Instytut Gallupa od dziesięcioleci zadaje pytanie o poparcie dla późnych aborcji (w drugim i trzecim trymestrze ciąży). Te sondaże wykazują stały, zdecydowany sprzeciw wobec późnych aborcji. Ponadto sondaż Hill-HarrisX z 2019 roku wykazał, że 55% wyborców twierdziło, że nie uważa za zbyt restrykcyjne przepisów prawa zakazujących aborcji po sześciu tygodniach ciąży – kiedy można posłuchać bicia serca nienarodzonego dziecka.

Stan Mississippi niezależnie prowadzi batalię prawną w sądach o obronę prawa chroniącego poczęte dziecko, u którego już bije serce. Wprowadzenie takiego prawa w praktyce chroniłoby prawie wszystkie nienarodzone dzieci.

Dotychczas SN nie przyznaje stanom prawa do wprowadzania niezależnego ustawodawstwa chroniącego poczęte dzieci przez aborcją. Obecnie z powodu precedensu Roe przeciwko Wade USA należą do zaledwie siedmiu krajów na świecie, które dopuszczają późne aborcje po 20. tygodniu ciąży, a inicjatywy poszczególnych stanów broniące życia poczętych dzieci są skutecznie blokowane.

Sprawa stanu Missisipi trafi na wokandę SN dopiero jesienią br. Będzie to nowa próba sił, zwłaszcza teraz, gdy do składu sędziowskiego dołączyła Amy Coney Barrett, popierana przez ruchy obrony życia i nominowana przez prezydenta Trumpa. Dzięki niemu w skład SN weszli także sędziowie Neil Gorsuch i Brett Kavanaugh, mający opinie prawicowe. W sprawie ustawy antyaborcyjnej w stanie Luizjana obaj głosowali za, ale przeważyło stanowisko prezesa SN, Johna Robertsa, który nominalnie jest konserwatystą, jednak często popiera inicjatywy demokratów. Obecność nowego sędziego – Amy Coney Barrett – stwarza większą nadzieję, że wreszcie precedens Roe przeciwko Wade legalizujący aborcje aż do urodzenia się dziecka, zostanie obalony.

Udostępnij te informację

Źródło: Life News, opracowanie własne – 17/18 maja 2021 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag