Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Czy chcesz dożyć sędziwych lat?

Niewiele wiadomo o poglądach seniorów na temat woli życia, akceptacji procesu dalszego starzenia się i osiągnięcia bardzo sędziwego wieku. Jak podkreślają gerontolodzy, współcześnie prawdziwym problemem nie jest samo doczekanie się późnego wieku, ale doczekanie się go w dobrej kondycji psychofizycznej.
 
Zespół naukowców z Uniwersytetu Helsińskiego zrealizował program badawczy mający na celu poznanie przyczyn, dla których ludzie chcieliby (albo nie) dożyć 100 lat. Badaniami objęto populację najstarszych mieszkańców Helsinek, stolicy Finlandii. Grupę badawczą stanowiła licząca 1405 osób reprezentatywna próba losowa seniorów w wieku od 75 do 96 lat.
 
Zastosowano ułożony na potrzeby badań kwestionariusz z otwartymi pytaniami o powody, dla których respondenci chcieliby lub nie dożyć 100 lat. Ankiety rozesłano pocztą. Wskaźnik odpowiedzi zwrotnych wyniósł 64 proc.
 
Czego dowiedzieli się fińscy gerontolodzy? Otóż jedna trzecia (32,9 proc.) ludzi starszych, żyjących we własnych mieszkaniach, chciałaby dożyć 100 lat. Najczęściej wolę długiego życia sygnalizowali starsi mężczyźni, dobrze oceniający swoje zdrowie psychofizyczne. U wielu osób pragnienie długiego życia było warunkowe: "Tak, jeśli miałbym pozostać zdrowym".
 
Wśród przyczyn szczególnie często podawano pragnienie poznania przyszłości: „Ciekaw jestem, co się stanie za kilka lat”. Wielu osób stwierdziło, że po prostu kocha życie, wciąż ma na nie apetyt, pełni znaczące role życiowe i ma sporo interesujących zajęć.
 
Ci, którzy nie chcieliby żyć zbyt długo podawali różne uzasadnienie. Często obawiali się niepełnosprawności, nie widzieli sensu życia, nie chcieli być ciężarem dla innych, bali się utraty autonomii, cierpienia, bólu i samotności.
 
Z kolei inni uważali, że nie należy „ingerować w czyjąś nić przeznaczenia”, a jeszcze inni stwierdzili, że ich życie już się spełniło, ponieważ osiągnęli wszystko, co chcieli.
 
Fińskie badania wzbudziły spore zainteresowanie środowiska gerontologów. W odniesieniu do woli bardzo długiego życia, identyfikacja przyczyn „za” i „przeciw”, może mieć kluczowe znaczenie dla kreowania adekwatnej polityki senioralnej.
 
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie abstraktu artykułu  źródłowego]
 
Zdjęcie: MorgueFile (froggidonna) - FP
 
Materiał źródłowy:
H. Karppinen, M-L. Laakkonen, T.E. Strandberg i in., “Do you want to live to be 100? Answers from older people”, w: „Age and Ageing”, Volume 45, Issue 4, pp. 543-549.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag