Opublikowano Modlitwę na X Światowe Spotkanie Rodzin – 2022 r.

Trwają przygotowania do kolejnego Światowego Spotkania Rodzin, w którym ma wiąż udział także papież Franciszek. Hasłem spotkania, będzie: Miłość w rodzinie: powołanie i droga do świętości.
Światowe Spotkanie Rodzin, jest zaplanowane na 22-26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca br. Rok Rodziny – w związku z piątą rocznicą publikacji adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka.

Diecezja Rzymska oraz Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia przedstawiły właśnie oficjalny tekst modlitwy na to wydarzenie. Kardynał Kevin Joseph Farrell, prefekt Dykasterii, powiedział: - Modlitwa jest sposobem na wejście w serce Roku Amoris Laetitia i przygotowaniem wydarzenia w Rzymie. Wiele rodzin i wiele wspólnot od dawna czekało, aby wyruszyć, przynajmniej duchowo, do Rzymu. Modlitwa będzie im towarzyszyła i pomoże zrozumieć przesłanie spotkania.

Wikariusz diecezji rzymskiej, kard. Angelo De Donatis, zaznaczył, że: - Modlitwa , która stanowi centrum drogi przygotowań, będzie kierować pracą i inspirować do refleksji, aby w świetle wiary rozeznać nowe wyzwania, przed jakimi sytuacja związana z pandemią stawia wspólnotę Kościoła wobec rodzin. I dodał: - Wzywam wszystkich, aby przygotowali się na to wydarzenie łaski, które Kościół Rzymu z radością będzie gościł, kierując tę ​​modlitwę do Pana w intymności swojej rodziny, razem ze wspólnotą parafialną i diecezjalną.

Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, zwróciła uwagę na znaczenie modlitewnego przygotowania do tego wydarzenia.

- Wiele rodzin na całym świecie czekało na ogłoszenie tego tekstu, bo ta modlitwa jednoczy rodziny w domowym ognisku wokół tematu wybranego przez papieża na to spotkanie: Miłość rodzinna jako powołanie i droga do świętości – powiedziała Radiu Watykańskiemu Gabriella Gambino.

- Teraz już razem możemy modlić się rozważając ten temat, przygotowując się duchowo w rodzinach i we wspólnotach. Znaczenie tego tematu jest szczególne ze względu na przeżywaną obecnie pandemię. Wiemy bowiem, że całe nasze życie, a w szczególności chwile próby mogą być drogą do świętości. Pozytywnym aspektem tej modlitwy jest przedstawienie świętości jako drogi dla wszystkich: dla małżonków i dla całej rodziny. Papież przypomina nam, że świętość, w tym świętość rodzinna, jest najpiękniejszym obliczem Kościoła – dodała Gambino.

Tekst modlitwy zachęca do dziękczynienia za dar małżeństwa i rodziny. Bożemu miłosierdziu zawierza wszystkich, którzy doświadczają wielorakich trudności. Następnie po kolei przedstawia Bogu różnych członków rodziny: rodziców, dziadków i dzieci, prosząc, aby pomógł wszystkim żyć powołaniem do świętości i pobłogosławił przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie.

 

Treść Modlitwy na X Światowe Spotkanie Rodzin (wersja nieautoryzowana)

Najświętszy Ojcze!
Stajemy przed Tobą,
aby wielbić Cię i dziękować za wielki dar rodziny!

Prosimy Cię za rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa,
aby każdego dnia na nowo odkrywały otrzymaną łaskę
i jako małe Kościoły domowe
potrafiły być świadkami Twojej Obecności
i Miłości, z jaką Chrystus obdarza Kościół.

Prosimy Cię za rodziny
doświadczane trudnościami i udręką
z powodu choroby i cierpienia tylko Tobie znanego.

Wspieraj je i uczyń świadomymi
drogi uświęcenia, na którą ich wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twego nieskończonego miłosierdzia
i znalazły nowe ścieżki wzrastania w miłości.

Prosimy Cię za dzieci i młodzież,
aby mogły spotkać się z Tobą
i z radością odpowiedziały na powołanie, jakie dla nich wybrałeś;
za rodziców i dziadków,
aby byli świadomi, że troszcząc się o powierzone im ciałem i duchem dzieci,
byli znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga;
w doświadczeniu braterstwa, jakie światu może dać rodzina.

Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła żyć w Kościele własnym powołaniem do świętości,
wezwana do krzewienia ewangelizacji,
w służbie pokoju i życia,
we wspólnocie z kapłanami i wszystkimi wiernymi.

Błogosław Światowe Spotkanie Rodzin! Amen.


Źródło: Watykan News/ Wiara.pl, opracowanie własne – 23 kwietnia 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.