Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Władze Rosji są zdecydowane, aby zwiększyć przyrost naturalny, wzmocnić rodziny, zakazać aborcji oraz propagandy LGBT

Na początku marca 2021 roku rządząca w Rosji największa partia Jedna Rosja (ros. Единая Россия, Jedinaja Rossija) w odpowiedzi na wezwanie prezydenta Putina zorganizowała konferencję zatytułowaną Prawne i legislacyjne aspekty wspierania rodzin i wartości rodzinnych w Federacji Rosyjskiej.
Spotkanie to było częścią dużego projektu partii Jedna Rosja, który nosi nazwę Silna Rodzina. W październiku 2020 roku prezydent Rosji, Władimir Putin, wydał polecenie usprawnienia rosyjskich wysiłków w celu zapobiegania aborcji i poprawy sytuacji demograficznej.

Rosyjski Kościół Prawosławny od wielu lat występuje do władz z państwowych z żądaniem wprowadzenia zakazu aborcji oraz równolegle prowadzi wielką pracę edukacyjno-formacyjną wobec wiernych, co z czasem wpływa na zmiany świadomości społecznej.

W tej niezwykle prestiżowej konferencji wzięli udział deputowani Dumy Państwowej i Moskiewskiej Dumy Miejskiej, członkowie Rady Federacji i Izby Społecznej, przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Związku Prawosławnych Kobiet i Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Moskwie. Zaproponowali oni szereg rozwiązań legislacyjnych mających na celu ochronę tradycyjnych wartości rodzinnych oraz życia nienarodzonych dzieci. Zasadniczym celem proponowanych zmian, co było wielokrotnie podkreślane, jest aktywne przeciwdziałanie dramatycznemu kryzysowi demograficznemu, którego doświadcza Rosja.

Wicemarszałek Dumy Państwowej, Piotr Tołstoj, zwrócił uwagę, że działania podejmowane w ramach realizacji projektu narodowego w zakresie demografii są niewystarczające. Podkreślił, że dla przezwyciężenia kryzysu ludnościowego każda rodzina powinna mieć co najmniej 3 dzieci. Jest to trudne do osiągniecia, gdyż w Rosji rodziny liczne są bardzo ubogie. Zaznaczył, że tę sytuację trzeba zmienić. Zaproponował wprowadzenie progresywnego kapitału macierzyńskiego, którego wielkość będzie rosła z każdym nowym dzieckiem.

Rodzina, w której rodzą się dzieci, powinna stawać się bogatsza, a nie biedniejsza – podkreślił. Status społeczny licznej rodziny powinien rosnąć. Zaproponował konkretne rozwiązania federalnego systemu wsparcia dla rodzin. Są to:

- gwarantowane godziwe zasiłki na dziecko od momentu zajścia w ciążę,

- poprawa sytuacji materialnej i warunków życia rodzin z każdym kolejnym dzieckiem,

- zapewnienie bezpłatnej edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieciom z rodzin wielodzietnych,

- uznawanie stażu pracy do wyliczenia emerytury dla rodzica za okres opieki nad dzieckiem.

Posłanka do Dumy Państwowej, członkini Komisji ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci, Inga Yumasheva, przedstawiła propozycje poprawy ustawodawstwa w celu ograniczenia liczby aborcji i stymulowania dzietności. Każda kobieta brzemienna powinna być pewna, że zarówno ona, jak i jej dziecko, są zabezpieczeni materialnie otrzymując miesięczną rentę wysokości 1,5 minimalnego wynagrodzenia. –Zaproponowała także, aby:
- usunąć aborcję z prywatnych placówek medycznych,
- zakazać dokonywania aborcji przez nieletnie dziewczyny bez zgody rodziców;
- wprowadzić sankcje karne za nieprzestrzeganie norm prawnych ograniczających wykonywanie aborcji.

Członek Komisji Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego FR ds. Obronności i Bezpieczeństwa, Margarita Pavlova, wyraziła pogląd, że w związku z przyjęciem zmian w Konstytucji Federacji Rosyjskiej konieczne jest także przyjęcie zmian w Kodeksie Rodzinnym.

Poseł do Dumy Państwowej, członek Komitetu ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszeń Społecznych i Wyznaniowych, Władimir Krupennikov, zaproponował zaostrzenie kar za reklamowanie aborcji. Powiedział: - Uważam, że konieczne jest wprowadzenie szeregu inicjatyw ustawodawczych w celu ustalenia odpowiedzialności za rozpowszechnianie informacji propagujących aborcję oraz wzmocnienie prawnej odpowiedzialności za reklamę, wymuszanie lub skłanianie do przerwania ciąży, a także reklamowanie tzw. bezpieczeństwa aborcji . Zaproponował też wprowadzenie zmian ustawowych w celu obowiązkowego umieszczania reklam prorodzinnych w mediach masowych ze środków państwowych, które miałyby na celu promowanie zdrowego stylu życia, rodziny i tradycyjnych wartości. Postulował także zwiększenie odpowiedzialności karnej wobec organizacji i liderów, którzy wbrew prawu promują aborcję w sieciach społecznościowych.

Poseł do Dumy Państwowej, Pavel Pozhigailo, zauważył, że macierzyństwo zastępcze (poprzez wynajmowanie surogatki) nie może być uważane za wiodący instrument polityki demograficznej, a sprzedaż dzieci cudzoziemcom jest absolutnie niedopuszczalna. - Kobieta nie jest firmą usługową, a dziecko nie jest produktem – zaznaczył. Podkreślił też, że w celu poprawy statusu społecznego licznych rodzin państwo musi nagradzać za zasługi rodziców wielodzietnych. Prosił o nowelizację ustawy o nagradzaniu bohaterskich matek licznego potomstwa. – Jeżeli kobieta urodzi czwarte czy piąte dziecko, to trzy dni później szef lokalnej administracji powinien mieć obowiązek odznaczenia jej i przekazania odpowiedniej finansowej nagrody. Obecnie dostają ja najwyżej dwie, trzy rodziny w regionie i jest to absolutnie niewystarczające – dodał.

Natalya Karpovich, szefowa Społecznego Stowarzyszenia Dużych Rodzin w Moskwie, zaproponowała nowe podejście do polityki państwa w stosunku do rodzin wielodzietnych. Potrzebna jest ustawa, która powinna ustalić jednolity status rodziny wielodzietnej na terytorium całej Federacji Rosyjskiej. Środki wsparcia dla tych rodzin powinny być praktyczne, a nie nominalne. Kobieta, która urodziła troje lub więcej dzieci, powinna być uznawana przez prawo za osobę pracującą, z uwzględnieniem czasu na opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat w systemie ubezpieczeniowym. - Wychowywanie dziecka to żmudna praca dla dobra ojczyzny - podkreśliła.

Kapłan prawosławny, Fiodor Łukjanov, przewodniczący Patriarszej Komisji ds. Rodziny, Macierzyństwa i Dzieciństwa, który reprezentował Patriarchat Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podkreślił, że Cerkiew z zadowoleniem przyjmuje wszystkie publiczne i ustawodawcze inicjatywy w zakresie ochrony tradycyjnych wartości rodzinnych i dzietności. Jest też przekonany, że wspólne działania Kościoła i państwa powinny mieć na celu wszechstronne wzmocnienie dużej, silnej rodziny, która jest fundamentem społeczeństwa.

Współprzewodnicząca Związku Kobiet Prawosławnych, Nina Żukowa, zaproponowała przystąpienie Rosji do tzw. Konsensusu Genewskiego, czyli grupy krajów, które potwierdzają tradycyjne wartości rodzinne i opowiadają się przeciwko aborcji bez żadnych ograniczeń.

Kierownik Katedry Prawa Medycznego Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Prawa. Alexander Mokhov, zwrócił uwagę, że ustawa o bioetyce i bezpieczeństwie biologicznym powinna stać się fundamentalnym prawem ważnym dla istnienia państwa i jego polityki społecznej. Prawo państwowe powinno potwierdzać niepodważalną wartość życia ludzkiego.

Organizatorka i gospodarz konferencji, koordynatorka projektu „Jednej Rosji ” „Silna Rodzina”, posłanka Moskiewskiej Dumy Miejskiej, Lyudmila Stebenkova, poprosiła uczestników konferencji o przyjęcie ostatecznej rezolucji, która zawierałaby pełny zestaw strategicznych inicjatyw ustawodawczych i przesłania jej do kierownictwa państwa: prezydenta, rządu, Dumy Państwowej i Rady Federacji Rosyjskiej oraz do partii politycznych i organizacji społecznych z propozycją wsparcia dla podjęcia proponowanych zmian ustawodawczych. - Im silniejsza rodzina, tym silniejsza Rosja”- powiedziała Ludmiła Stebenkova.

Rosja od wielu lat ma jeden z najwyższych wskaźników aborcji na świecie, w 2000 roku zabito w Rosji 2 139 000 dzieci w wieku prenatalnym. Ale od 2016 roku wskaźnik aborcji spadł tam o 39%. Według oficjalnych danych statystycznych w 2019 roku liczba wynosiła 622 000 przypadków przerwania ciąży.

Dotyczy to jednak głownie tzw. aborcji chirurgicznej, a obecnie liczby te są ukryte za olbrzymią promocją aborcji farmakologicznej – środków poronnych, które wolno reklamować.

Uczestnicy tej konferencji podjęli także problematykę wprowadzenia prawnego zakazu publicznego przekazywania treści, które są obraźliwe dla wartości rodzinnych, macierzyństwa, rodzin wielodzietnych i dzieci. Zaproponowano całkowity zakaz propagandy LGBT na terenie Federacji Rosyjskiej, który miałby obejmować zakaz propagandy zmiany płci, biseksualności, transpłciowości i poliamorii, jako przeciwieństwa monogamii. Ponadto uczestnicy konferencji nalegali na wprowadzenie zakazu używania symboliki LGBT w instytucjach państwowych. Na konferencji zaproponowano również zakaz eutanazji.

W ubiegłym roku większość Rosjan głosowała za zmianami konstytucyjnymi, które definiowałyby małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety.

W obliczu coraz większej liczby przepisów chroniących życie w Rosji, może ona służyć jako dobry wzór do naśladowania dla innych narodów, pomagając zarówno w odwróceniu spadku liczby ludności w każdym kraju, jak i ochronie nienarodzonych.

Źródło: Strona informacyjna „Jedna Rosja”/ Population Research Institute (PRI), opracowanie własne – 5 kwietnia 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag