„Dziecko jest najważniejsze” - IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

„Rodzicielstwo zastępcze to ważne zadanie społeczne – tworzy warunki sprzyjające rozwojowi i wychowaniu dzieci, które znalazły się w trudniejszej sytuacji życiowej. Gdy brakuje wsparcia rodziny biologicznej daje szansę i nadzieje na pomyślne dzieciństwo” – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze” (22 czerwca br.).

Na Kongresie mówiono poruszono problematykę odchodzenia od instytucjonalizacji opieki nad dziećmi, budowania przywiązania w rodzinach zastępczych oraz zagadnienia psychicznego wspierania dzieci w pieczy. Mówiono także o codziennej pracy rodziców zastępczych.

Jak podkreślił Marek Michalak, priorytetem zawsze jest rodzina biologiczna, jednakże gdy jest ona niewydolna lub doświadcza niepokonywalnych trudności, konieczne jest przejęcie obowiązków rodzicielskich przez opiekunów zastępczych. Pełnią oni ważną rolę w realizacji prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Organizatorami dorocznego Kongresu była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka wręczył Honorowe Odznaki za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (Obrońcy Godności Dzieci). Natomiast Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydent RP Andrzej Dera w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Krzyże Zasługi dla rodzin szczególnie oddanych działalności na rzecz dzieci i wspierania idei rodzicielstwa zastępczego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

[Na podstawie serwisu informacyjnego BRPD – 22.06.2016 r.]

Zdjęcie: MorgueFile - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.