Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Senat zgłosił kilka poprawek do tzw. ustawy o uzgodnieniu płci

Senat RP rozpatrywał tzw. ustawę o uzgodnieniu płci. W trakcie debaty uwzględniono niektóre poprawki komisji senackich. Ustawę przyjęto z poprawkami - dlatego ponownie wróci ona pod obrady Sejmu.

 

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za zmianą nazwy ustawy na „o zmianie oznaczenia płci”, ponieważ taki właśnie termin był już wcześniej używany w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Senatorowie postanowili, że osoba składająca do sądu wniosek o „uzgodnienie płci” oprócz orzeczeń dwóch lekarzy specjalistów o niezgodności płci metrykalnej i „odczuwanej” oraz pełnego odpisu aktu urodzenia, będzie musiała złożyć oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci.

Poprawki senatorów wprowadzają także konieczność wysłuchania osoby wnioskującej w obecności biegłych – psychiatry i psychologa, a jeśli byłaby ona rodzicem małoletnich dzieci, również w obecności biegłego z zakresu psychologii dziecka.

Ponadto senatorowie opowiedzieli się za zrezygnowaniem z nałożonego na sąd obowiązku rozpoznania wniosku w terminie 3 miesięcy.

Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci wniosła 3 stycznia 2013 r. grupa posłów Twojego Ruchu. Projekt przygotowany został z inicjatywy Anny Grodzkiej (obecnie niezrzeszona).

 

W uzasadnieniu utrzymywano, że celem tej regulacji jest stworzenie odrębnej procedury sądowej służącej uzgodnieniu płci metrykalnej osób określanych jako „transseksualne” i „interseksualne” z ich subiektywnym przeświadczeniem o posiadaniu odmiennej tożsamości płciowej.

 

Ustawa de facto na nowo definiuje pojęcie płci, ponieważ uzależnia możliwość jej zmiany wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. Traci zatem jakiekolwiek znaczenie cały biologiczny, zobiektywizowany wymiar ludzkiej płciowości.

 

Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci na posiedzeniu 23 lipca br., do Senatu została ona przekazana w dniu 24 lipca. Pracowały nad nią: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia br.

 

Obecnie, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, w razie konieczności sądowego ustalenia płci wykorzystuje się art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

 

[Na podstawie serwisu internetowego eKAI (awo/ mz) – 08.08.2015 r.; także: senat.gov.pl]

Zdjęcie: Senat RP (fot. Michał Józefaciuk) – CC BY-SA3.0 pl

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag