Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Kanada – eutanazja wprowadzona do hospicjów i naciski na bezbronnych pacjentów ze strony lekarzy

Katolicka gazeta z Vancouver w Kanadzie, BC Catholic, ujawniła, że co najmniej jeden z finansowanych ze środków publicznych regionalnych centrów hospicyjnych oferował pacjentom eutanazję lub wspomagane samobójstwo bez prośby z ich strony.
Możliwość wybrania eutanazji lub wspomaganego samobójstwa jest w Kanadzie legalna, jednak zgodnie z oficjalnym zaleceniem władz pacjent musi o to osobiście poprosić.

Zarówno eutanazja, jak wspomagane samobójstwo, tzw. MAID (Medyczna Pomoc w Umieraniu), zostały w Kanadzie zalegalizowane przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2016 roku.

Od 2019 roku prawie 14 000 osób w Kanadzie zakończyło życie dzięki tzw. medycznej pomocy w umieraniu (MAID). W marcu 2020 roku BC Catholic wystąpiła z wnioskiem o wolny dostęp do informacji na ten temat. Chodziło o pozyskanie danych poprzez oprogramowanie medyczne na temat wdrażania MAID. Zainteresowanie tym tematem powstało na skutek skargi jednej z kobiet, która twierdziła, że czuła się nękana [i] naciskana przez personel medyczny, aby skorzystała z pomocy w samobójstwie, podczas gdy zmagała się z poważną chorobą.

Dokumenty, które uzyskała BC Catholic, stwierdzają, że istnieje zalecenie proponowania MAID pacjentom, ale brak przepisów czy norm zakazujących lekarzowi lub innemu pracownikowi opieki medycznej, aby wywierać presje lub wprowadzać procedurę eutanazyjną bez wcześniejszego poinformowania o tym pacjenta.

Prawo do skorzystania ze wspomaganego samobójstwa mają tylko sprawne umysłowo osoby dorosłe mieszkające w Kanadzie i cierpiące na poważną, nieodwracalną chorobę lub niepełnosprawność. Nie jest wymagana sytuacja stanu śmiertelnego zagrożenia życia pacjenta, aby zostać zakwalifikowanym do MAID. Wystarczy, gdy lekarz w orzeczeniu napisze, że śmierć jest spodziewana w najbliższej przyszłości albo że naturalna śmierć jest prawdopodobna w niezbyt dalekiej przyszłości albo że pacjent skłania się ku śmierci.

Narodowe Ministerstwo Zdrowia Kanady twierdzi, że są zagwarantowane zabezpieczenia, aby osoby proszące o eutanazję lub wspomagane samobójstwo były w stanie samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą opieki zdrowotnej i poprosić o pomoc w samobójstwie z własnej woli. Jednak licencjonowana pielęgniarka, która pracuje w hospicjum w regionie Fraser Health, która udzieliła wywiadu dla BC Catholic pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdziła, że z jej doświadczenia lekarze podczas badania nowych pacjentów informują ich o możliwości skorzystania z samobójstwa wspomaganego, ale zupełnie nic nie mówią na temat innej alternatywy czy opieki paliatywnej.

Zwolennicy obrony życia, jak Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich, wielokrotnie wzywali rząd do ulepszenia i promowania opieki paliatywnej zamiast wprowadzania przepisów legalizujących wspomagane samobójstwo. Dr Williard Johnston lekarz rodzinny z Vancouver, który jest szefem regionalnego oddziału Koalicji Zapobiegania Eutanazji, powiedział BC Catholic, że już samo wprowadzenie możliwości zastosowania przez personel medyczny wspomaganego samobójstwa wywiera nadmierną presję na pacjentów, gdy są najbardziej bezbronni.

Władze medyczne na początku roku cofnęły dofinansowanie dla Delta Hospice Fraser Health wysokości 1,5 miliona dolarów kanadyjskich oraz zezwolenie na dalsze prowadzenie hospicjum tylko z powodu sprzeciwu tej organizacji wobec stosowania eutanazji. Założone w 1991 roku Stowarzyszenie Delta Hospicjum prowadziło 10-łóżkowe centrum pomocy paliatywnej, ale zostało zmuszone do likwidacji i zwolnienia całego personelu. W Kanadzie szpitale należące do kościołów czy związków religijnych nie są zmuszane do stosowania eutanazji, ale nie dotyczy to ośrodków świeckich, np. prowadzonych przez fundacje, grupy sponsorskie lub narodowe, to których należy Delta Hospice Society, które zostało zamknięte 24 lutego br.

Więcej informacji TUTAJ

W głośnej sprawie dotyczącej firmy Fraser Health w 2019 roku 61-letni chory psychicznie mężczyzna, Alan Nichols, zmarł w wyniku dobrowolnej eutanazji w szpitalu w Kolumbii Brytyjskiej. Jego rodzina nie poparła decyzji, ale w żaden sposób nie była w stanie powstrzymać jej wykonania. Są przekonani, że Nichols nie był na tyle poczytalny, aby w wyrazić świadomą zgodę na swoją eutanazję i utrzymują, że jego naturalnej śmierci nie można było przewidzieć.

Liczba Kanadyjczyków zabitych przez lekarzy na skutek tzw. medycznej pomocy w umieraniu (MAID) w latach 2017-2019 prawie się podwoiła, co podaje raport rządu Kanady, opublikowany w 2020 roku.

W 2019 roku przy zastosowaniu MAID pozbawiono życia 5 631 Kanadyjczyków. Stanowi to 2% wszystkich zgonów w Kanadzie. Dla porównania w 2018 roku zgony z tej przyczyny stanowiły 1,12% wszystkich śmierci w Kanadzie. Gdyby to porównać z tymi stanami USA, w których medyczne wspomaganie umierania jest legalne, a obecnie występuje 0,5% zgonów z tego powodu, liczba przypadków eutanazji na poziomie kanadyjskim wynosiłaby ok. 50 000 tys. zgonów rocznie, co umieściłoby wspomagane samobójstwo na liście 10 głównych przyczyn śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: CNA, opracowanie własne – 28 lutego 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag