Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Kobiety ciężarne zakażone SARS-CoV-2 częściej rodzą dzieci przed czasem

Przedwczesne porody są częstsze u kobiet ciężarnych zakażonych SARS-CoV-2 w porównaniu z odsetkami w ogólnej populacji ciężarnych – wynika z analizy danych z dwóch dużych rejestrów. Pracę na ten temat, jeszcze przed zrecenzowaniem, zamieszcza portal MedRxiv.

Jak podkreślają autorzy pracy, na razie mało jest dużych badań, które dotyczyłyby wpływu infekcji SARS-CoV-2 u kobiet ciężarnych na przebieg ciąży, rozwój płodu i stan matki oraz dziecka po porodzie.

Specjaliści z Imperial College w Londynie razem z kolegami z Cardiff University (Wielka Brytania) oraz z University of Florida w Jacksonville (USA) przeanalizowali dane z dwóch dużych rejestrów kobiet w ciąży zakażonych koronawirusem. Są to brytyjski rejestr PAN-COVID (Pregnancy and Neonatal outcomes in COVID-19) oraz rejestr AAP SONPM sekcji Amerykańskiej Akademii Pediatrii zajmującej się medycyną perinatalną i neonatalną (American Academy of Pediatrics Section on Neonatal Perinatal Medicine). Rejestr brytyjski zbiera dane ze 177 ośrodków w Wielkiej Brytanii i w 10 innych krajach, amerykański – jedynie z USA.

Łącznie analiza dotyczyła 4 004 kobiet, w tym 1 606 kobiet z rejestru brytyjskiego (11% stanowiły panie z Grecji, Włoch, Chin, Indii oraz Indonezji) z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 lub jej podejrzeniem oraz 2 398 kobiet z rejestru amerykańskiego z pozytywnym testem na SARS-CoV-2 w okresie 14 dni przed porodem do 3 dni po urodzeniu dziecka.

Jak zaznaczają naukowcy, wyniki uzyskane na podstawie danych z obu rejestrów były bardzo podobne.

Przedwczesny poród (tj. przed 37. tygodniem ciąży) odnotowano u 12% kobiet z rejestru brytyjskiego, ale gdy pod uwagę brano jedynie kobiety z potwierdzonym w testach zakażeniem (647 pań) odsetek ten wyniósł 16,2%. W rejestrze amerykańskim przedwczesny poród stwierdzono u 16,2% kobiet. Większość stanowiły porody między 32. tygodniem do 37. tygodnia (36 tydzień i 6 dni) ciąży. Bardzo przedwczesne porody, tj. przed 27 tygodniem ciąży, odnotowano u 0,6% pań z rejestru brytyjskiego i 0,7% pań z rejestru amerykańskiego.

Autorzy pracy podkreślają, że porody przedwczesne wśród kobiet zakażonych SARS-CoV-2 były częstsze niż można by oczekiwać na podstawie narodowych danych historycznych i współczesnych – o 62% dla Anglii i Walii i o 65% dla USA. Nie odnotowano natomiast zwiększonej częstości urodzeń martwych dzieci, urodzeń dzieci ze zbyt niską masą ciała oraz zgonów noworodków w okresie poporodowym.

Zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono u 2% noworodków kobiet z potwierdzoną infekcją w rejestrze brytyjskim oraz 1,8% noworodków w rejestrze amerykańskim.

Badacze podkreślają również, że choć zgony matek były rzadkością – 0,5% w rejestrze brytyjskim i 0,17% w amerykańskim - to odsetki te były wyższe, niż można by oczekiwać na podstawie danych populacyjnych w Wielkiej Brytanii i USA.

Zdaniem autorów pracy dane te potwierdzają, że powinno się podejmować szczególne środki ostrożności chroniące przed zakażeniem SARS-CoV-2 w okresie ciąży, zwłaszcza ze względu na wyższe ryzyko przedwczesnego porodu i wyższą śmiertelność matek.

Uwaga HLI Polska: Należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta szczepionki Pfizer/ BioTech, który w oryginalnej ulotce informacyjnej nie poleca szczepienia kobiet w ciąży. Ponadto zaleca niezachodzenie w ciążę co najmniej dwa miesiące po szczepieniu oraz stwierdza, że nie jest znane oddziaływanie szczepionki na płodność.

Źródło: Portal MedRxiv. Nauka w Polsce - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowanie własne – 16 stycznia 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag