Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa ONZ przygotowuje podręcznik, w którym 10-letnie dzieci będą instruowane, jak dokonać aborcji bez wiedzy rodziców

IAWG to Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa ds. Zdrowia Reprodukcyjnego w Sytuacjach Kryzysowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W jej pracach biorą udział przedstawiciele znaczących agend ONZ, rządów i innych sponsorów, organizacji pozarządowe o zasięgu międzynarodowym oraz znaczących placówek naukowych. Do komitetu zarządzającego działaniem tej grupy należą tacy zwolennicy aborcji jak: Ipas, Centrum Praw Reprodukcyjnych, Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), a także agend ONZ, m. in. WHO, UNFPA i UNICEF. Powszechnie wiadomo, że pod pojęciem zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego ukryta jest promocja aborcji, wobec czego grupa ta, pracując pod auspicjami ONZ, opracowuje programy promowania aborcji dla nastolatków w wymiarze globalnym.

Obecnie IAWG pracuje nad promocją „prawa do aborcji” w warunkach pomocy humanitarnej. Kolejny krok w tych działaniach stanowi nowa instrukcja poświęcona zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu nastolatków w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje ona usługi aborcyjne dla dzieci od 10 roku życia bez wiedzy i zgody rodziców.

Dwa lata temu ta sama grupa zadaniowa wydała “Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings,” (Międzyagencyjną Instrukcję Postepowania Dotyczącą Zdrowia Reprodukcyjnego w Kontekście Pomocy Humanitarnej). Stwierdzono w niej: liczne porozumienia międzynarodowe i organy eksperckie uznały prawo kobiet do bezpiecznej aborcji. To oświadczenie jest niezgodne z faktem, że żadne globalne porozumienie nigdy takiego prawa nie zaakceptowało, a opinie organów eksperckich, w tym monitorujących przestrzeganie traktatów ONZ, nie są wiążące.

W listopadzie, jako dodatek do powyżej cytowanego dokumentu z 2018 roku, została opublikowana instrukcja dotycząca zdrowia nastolatków, która zawiera coraz dalej idące stanowisko w zakresie promowania tzw. prawa do aborcji. Stwierdza ponadto, że jako nastolatki ONZ definiuje wiek między 10 a 19 rokiem życia. Podkreśla także, że młode nastolatki, które potrzebują opieki zdrowotnej lub chcą przerwać ciążę, mogą same wyrazić na to zgodę bez nadzoru rodziców.

Grupa robocza IAWG ustaliła pakiet minimalnych usług początkowych (MISP), który jest centralnym elementem w jej instrukcjach. Obejmuje on bezpieczną aborcję w pełnym zakresie prawa w warunkach pomocy humanitarnej. Doprowadziło to do wielokrotnego odrzucania MISP z negocjowanych dokumentów ONZ na forum międzynarodowym..

Nowa instrukcja dla młodzieży definiuje kluczowe i priorytetowe działanie MISP jako zapewnienie nastolatkom dostępu do bezpiecznej aborcji. Pojęcie bezpieczna aborcja jest szeroko stosowane przez jej zwolenników, w celu wywierania nacisku na kraje, aby zalegalizowały i zdekryminalizowały usługi aborcyjne. Sformułowanie pełny zakres prawa kładzie duży nacisk na pełną dostępność przerywania ciąży i w praktyce jest stosowane do ograniczania praw do stosowania klauzuli sumienia przez pracowników służby zdrowia lub do organizowania szkoleń z praktyk aborcyjnych w placówkach służby zdrowia.

Instrukcja dla nastolatków zachęca do stosowania ćwiczeń w zakresie wyjaśniania wartości i transformacji postaw, sugerując używanie dwóch zestawów metodycznych przygotowanych przez Ipas w celu indoktrynacji pracowników służby zdrowia, aby wyrażali zgodę na udział w przeprowadzaniu aborcji.

Materiały szkoleniowe, wyjaśniające system stosowanych wartości, zazwyczaj pomagają uczestnikom w formułowaniu własnych stanowisk, Tymczasem Ipas opisuje swoje zestawy metodyczne jako: zaprojektowane zgodnie z programem: w celu zachęcenia uczestników szkolenia do wsparcia, akceptacji i popierania kompleksowej opieki aborcyjnej oraz związanej z nią opieki i praw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Instrukcja zmierza do przekształcania pracowników akcji humanitarnych w aborcjonistów, a następnie przewiduje, że zostaną obrońcami wolnego dostępu do aborcji jako prawa kobiet. Instrukcja ta wyraźnie określa cel szkolenia jako: pomoc usługodawcom w rozpoznaniu ich osobistej władzy jako rzeczników oraz identyfikowaniu różnych okoliczności i sposobów popierania wszechstronnej opieki aborcyjnej w pełnych granicach prawa.

Oprócz agresywnej promocji usług aborcyjnych instrukcja dla nastolatków wzywa podmioty udzielające pomocy humanitarnej do promowania praw człowieka nastolatków także w zakresie swobodnego definiowania własnej seksualności, w tym orientacji seksualnej oraz tożsamości i ekspresji płciowej.

Udostępnij tę informację

 

Źródło: C-Fam – 10 grudnia 2020 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag