Trybunał Konstytucyjny Austrii zalegalizował tzw. aktywną eutanazję

Austriacki Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawny zakaz udzielania pomocy w samobójstwie narusza prawo do samostanowienia i jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu podano, że prawo do swobodnego decydowania o sobie obejmuje zarówno prawo do kształtowania swojego życia, jak i prawo do godnej śmierci.

Rząd austriacki ma teraz ponad rok czasu (do 1 stycznia 2022 r.) na wprowadzenie ustaw regulujących prawo dotyczące eutanazji, zgodnie z wyrokiem TK. Koalicja rządowa chciałaby zostawić wszystko tak, jak jest, jednak kilka osób, w tym dwoje poważnie chorych, złożyło pozwy przeciwko obowiązującym przepisom.

Prawo, obecnie obowiązujące w Austrii, przewiduje karę za aktywną eutanazję do pięciu lat więzienia. Legalna jest eutanazja pasywna, przez którą rozumie się zaprzestanie podtrzymywania życia pacjenta. Możliwe jest też podawanie pacjentowi środków uśmierzających ból, nawet jeśli mogą przyspieszyć zgon.

Minister sprawiedliwości Austrii Karoline Edtstadler z rządzącej ludowej ÖVP powiedziała: - Będziemy nadal dbać, aby nikt nie musiał kwestionować wartości swojego życia. Dlatego teraz musimy sprawdzić, jakie zabezpieczenia prawne są konieczne.

Otwartym pozostaje pytanie czym jest godna śmierć, proponowana przez austriacki Trybunał Konstytucyjny. Zwolennicy eutanazji uważają, że „bezbolesne” uśmiercenie pacjenta przy pomocy środków farmakologicznych jest wybawieniem od cierpienia i jest korzystnym dla niego wybawieniem (od dalszego życia). W tej argumentacji zupełnie pomija się fakt, że ból można leczyć i go fachowo uśmierzać, a celowe zabicie pacjenta – nawet na jego życzenie – stanowi zamach na ludzkie życie i ma tendencję do rozszerzania tzw. wskazań.

W Belgii, Luksemburgu i Holandii aktywna eutanazja jest dozwolona, o ile jest zaakceptowana i wykonywana przez lekarzy. Prawo to jest systematycznie rozszerzane, np. w tym roku Holandia zalegalizowała eutanazję wobec pacjentów cierpiących na demencję oraz dzieci od 1 roku do 14 lat za zgodą rodziców. Znane są też przypadki zastosowania eutanazji wobec osób cierpiących na depresję czy kryzys emocjonalny.

Propaganda eutanazyjna ostatnio zatacza coraz szersze kręgi w Europie i nie tylko. Przykładem mogą być: Belgia, Portugalia, Lichtenstein. Również w Niemczech 26 lutego 2020 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił zakaz komercyjnej pomocy w samobójstwie. Wywołał tym krytykę katolickich i ewangelickich biskupów.

W Kanadzie rząd odmówił finansowania hospicjów, które nie zgodziły się na stosowanie rządowego programu eutanazji.

Badania opinii publicznej pokazują, że argumentację eutanazyjną zaczyna popierać coraz więcej osób w tzw. krajach zachodnich. Jest to zjawisko równoległe do utraty wiary przez wielu ludzi, którzy tracą wszelką motywację religijną w obliczu śmierci własnej czy najbliższych. Nie jest przypadkiem, gdyż kryzys religijny dotyka Austrię już od wielu lat.

Austriackie Towarzystwo na Rzecz Humanitarnego Zakończenia Życia (ÖGHL), skupiające zwolenników eutanazji, którzy brali aktywny udział w kampanii społecznej, obecnie mówi o historycznym przełomie oraz że w porównaniu z innymi krajami Austria nadrabia zaległości, chociaż z opóźnieniem.

Kościół katolicki w Austrii zareagował bardzo stanowczo. Arcybiskup Franz Lackner z Salzburga powiedział: - Poprzez to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego naturalna solidarność w naszym społeczeństwie z szukającymi pomocy została zasadniczo zmieniona. Podkreślił też, że jest to otwarcie wrót dla działań nieetycznych i ostrzegł, że przy dozwolonej pomocy w samobójstwie wzrośnie presja na chorych i osoby starsze, aby nie byli obciążeniem dla innych i przyspieszyli swoją śmierć. – Nie możemy rezygnować z ludzi, nawet jeżeli sami zrezygnowali z siebie – powiedział abp Lackner.

Źródło: TVP INFO, Deutsche Welle, opracowanie własne – 12 grudnia 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.