Trybunał Konstytucyjny kończy prace nad uzasadnieniem wyroku, w którym uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją RP

Uzasadnienie wyroku Trybunały Konstytucyjnego w żaden sposób nie będzie sprzeczne z orzeczeniem, które jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości, iż aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą – poinformował portal WPolityce.

Na uzasadnienie tego orzeczenia przez TK czeka rząd, który nie ma wątpliwości, że wyrok razem z uzasadnieniem muszą zostać opublikowane. W stanowisku Rady Ministrów podano, że publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii.

W swoim stanowisku rząd podkreślił, że w ostatnich tygodniach do kancelarii premiera wpłynęło wiele wniosków i pytań od obywateli i organizacji pozarządowych w sprawie wspomnianego wyroku TK

Po ogłoszeniu orzeczenia doszło do licznych protestów oraz innych form publicznego wyrażania opinii wielu grup obywateli. W stanie epidemii oraz globalnych problemów z masowym rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na ulicach polskich miast dochodzi do szeregu bezprawnych zgromadzeń publicznych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi– napisano w stanowisku rządu.

Rada Ministrów stwierdziła, że obecna sytuacja nosi znamiona stanu wyższej konieczności.

Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji. Prezes Rady Ministrów nie może podjąć decyzji o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podjętego zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie nie istnieje regulacja zobowiązująca Prezesa Rady Ministrów do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w terminie oznaczonym konkretną liczbą dni lub datą.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Rada Ministrów wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia. Wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego uzasadnienie, tego samego dnia – w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Zdaniem rządu publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny już w ustnym uzasadnieniu wyroku zasygnalizował zasadność przeprowadzenia zmian ustawodawczych w związku z podjętym orzeczeniem. Tym bardziej zatem konieczne jest przeanalizowanie zakresu możliwych zmian – stwierdza oświadczenie Rady Ministrów.

Zgodnie z informacją podaną przez portal WPolityce rozwiązaniem, mającym wyjść naprzeciw protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego na skutek wyroku TK, ma być propozycja prezydenta. Andrzej Dudy, który skierował do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z nim wprowadzona ma zostać przesłanka umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu. Projekt został skierowany do I czytania w komisjach.

W Polityce/PAP, opracowanie własne – 1 grudnia 2010 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.