Mary Wagner coraz bliżej rozpatrzenia sprawy o uznanie człowieczeństwa nienarodzonego dziecka w Sądzie Najwyższym Kanady

Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia dzieci poczętych, przy pomocy prawników stara się dotrzeć z odwołaniem do Sądu Najwyższego Kanady. Jak sama powiedziała: - nawet jeżeli sąd odmówi orzeczenia na korzyść oczywistej prawdy, zostanie ona głośno wypowiedziana i wygłoszona przed Sądem Najwyższym tego kraju, dzięki wszystkim, którzy wspierają tę sprawę duchowo lub materialnie. Wniosek został właśnie złożony w Sądzie Najwyższym.

W dniu 11 listopada 2020 roku prawnik dr Charles Lugosi, reprezentujący Mary Wagner, złożył 155-stronicowy wniosek do Sądu Najwyższego Kanady. Przedstawił w nim argumentację z wnioskiem o pozwolenie na odwołanie od orzeczeń sądów niższej instancji, które odrzuciły argumentację prawną przedkładaną przez obrońców Mary Wagner.

Zdaniem Johna Bulszy, weterana londyńskiego ruchu pro-life, który cały czas aktywnie pomaga Wagner podczas jej ośmioletnich zmagań w dotarciu do Sądu Najwyższego, ta sprawa ma najwyższe znaczenie dla obrony życia. – To jest nasza wspólna sprawa! Będzie to oznaczało koniec aborcji w Kanadzie – powiedział w wywiadzie dla LifeSiteNews. I podkreślił, że od początku celem było dotarcie do Sądu Najwyższego Kanady. – Teraz ten cel staje się rzeczywistością dla Mery i nas wszystkich – dodał.

Mary Wagner, która odważnie i niestrudzenie broni życia dzieci w łonach matek oraz jest inspiracją dla amerykańskiego ruchu Red Rose Rescue (Ratunek Czerwonej Róży), podjęła to wyzwanie wobec kanadyjskiego systemu prawnego już podczas pierwszego swojego procesu w 2013 roku. Została wówczas aresztowana 15 sierpnia 2012 roku, gdy w placówce aborcyjnej w Toronto usiłowała pokojowo rozmawiać z kobietami oczekującymi na aborcję i przekonać je, aby ocaliły swoje dzieci.

Charles Lugosi, obrońca Wagner, już w 2013 roku argumentował, że rozdział 223 kanadyjskiego kodeksu karnego jest niezgodny z konstytucją. Stwierdza się w nim: Dziecko staje się istotą ludzką w rozumieniu ustawy, kiedy w stanie żywym całkowicie opuszcza ciało matki. Obrona podnosiła, że zapis ten narusza rozdział 7 kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, która zapewnia każdej jednostce ludzkiej prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego. Narusza również postanowienia art. 15 Karty, które gwarantują, że: Każda jednostka jest równa wobec prawa oraz ma prawo do jednakowej ochrony i równych korzyści wynikających z prawa ... Obrona wskazywała także, że art. 223 utrudnia obronę prawną Wagner ze względu na jej pokojową interwencję w ośrodkach aborcyjnych ze względu na art. 37 kodeksu karnego, który w momencie jej zatrzymania stanowił, że: Każdy ma prawo użyć siły w celu obrony od napaści siebie lub kogokolwiek znajdującego się pod jego ochroną…

Mary Wagner broniła się, że „każdy” ma obowiązek chronić nienarodzone dziecko, przed nieuchronnym, śmiertelnym atakiem aborcjonisty. Jednak sędzia Fergus O'Donnell z Trybunału Sprawiedliwości w Ontario odrzucił wszystkie argumenty obrony i 12 czerwca 2014 roku uznał winę Wagner, skazując ją na karę pozbawienia wolności. W sumie spędziła ona w więzieniu prawie sześć lat za konsekwentnie podejmowaną obronę nienarodzonych dzieci.

W grudniu 2016 roku Charles Lugosi, uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Pensylwanii. Złożył wówczas apelację od decyzji sędziego O'Donnella podczas trzydniowej rozprawy przed Ontario Superior Court Justice, którą prowadziła sędzią Tamara Dunnet. Trzy tygodnie później odrzuciła ona tę apelację całkowicie. Następnie dr Lugosi złożył wniosek o zezwolenie na wniesienie apelacji do Sądu Apelacyjnego Onatario, ale we wrześniu 2020 roku sąd jego wniosek odrzucił.

Jednakże to, co wydawało się kompletną klęską w podjętym postepowaniu prawnym, w rzeczywistości otworzyło drzwi do Sądu Najwyższego Kanady. Jest on uprawniony do podejmowania decyzji o rozpatrzeniu odwołań od decyzji sądu niższej instancji w kwestiach o znaczeniu krajowym. Aborcja jest niezaprzeczalnie sprawą ogólnokrajową.

W swoim wniosku o pozwolenie na złożenie odwołania dr Lugosi wskazał, że Sąd Najwyższy nigdy nie rozpatrywał sprawy na temat kwestii szczegółowej czy „każdemu” zagwarantowano prawo do życia na mocy sekcji 7 Karty Praw i Wolności, w tym nienarodzonemu dziecku.

W odniesieniu do rozdziału 15 (1) Karty Praw i Wolności, która przyznaje każdemu człowiekowi równe prawa, dr Lugosi argumentuje, że każda jednostka oznacza naturalną „istotę ludzką”. Ponadto eksperci na procesie Mary Wagner potwierdzili, że nowa i wyjątkowa istota ludzka rozpoczyna swoje istnienie od poczęcia, a prokuratorzy koronni nie kwestionowali tych dowodów. Ustawa przyjęta przez parlament, która wyklucza jedną kategorię istot ludzkich z definicji jednostki ludzkiej, jest prawem o niższym statusie od prawa konstytucyjnego. (...) Sądy mają obowiązek wznieść się ponad debatę polityczną i zająć się trudnymi kwestiami, w tym czy definicja „istoty ludzkiej”, przyjęta przez Parlament Kanady, narusza konstytucyjne prawo do życia nienarodzonych istot ludzkich – napisał w uzasadnieniu dr Charles Lugosi.

Jeżeli Trybunał uzna powyższą argumentację za słuszną i ostatecznie uzna artykuł 223 (1) Kodeksu karnego za niekonstytucyjny, ponieważ wykracza on poza uprawnienia Parlamentu do decydowania, kto jest, a kto nie jest istotą ludzką, całkowicie zmieni się podstawa prawa w odniesieniu do aborcji, która wówczas będzie traktowana zgodnie z definicją zabójstwa zawartą w prawodawstwie kanadyjskim.

Gwen Landolt, reprezentująca organizację REAL Women of Canada, która osobiście prowadziła wiele spraw przed Sądem Najwyższym, powiedziała, że zgodnie z procedurą prezes Sądu Najwyższego, Richard Wagner, wyznaczy jednego sędziego, który podejmie decyzję czy tę apelację rozpatrzy sąd w pełnym składzie. Stwierdziła, że nie ma żadnego sposobu, aby dowiedzieć się, kiedy sąd wyda orzeczenie o przyznaniu prawa do odwołania lub je odrzuci. Wyraziła jednak przypuszczenie, że najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w nowym roku.

Mary Wagner zaznacza, że w ciągu dziesięcioleci, które upłynęły od dekryminalizacji aborcji w Kanadzie, sądy nie usłyszały głosów naszych najmłodszych braci i sióstr, którzy błagają o ochronę ich życia. - Ta sprawa jest tak ważna tylko z tego powodu. My (nie „ja”, ponieważ ta sprawa nie jest moją osobistą walką, ale naszą) mamy obowiązek w każdy możliwy sposób bronić tych, którzy nie mogą mówić i bronić sami za siebie – powiedziała Wagner. – Nawet jeżeli sądy odmówią orzeczenia na korzyść prawdy, dzięki wszystkim, którzy wspierają tę sprawę duchowo lub materialnie, ta prawda została wypowiedziana - i zostanie przedstawiona przed Sądem Najwyższym Kanady - w imieniu najmniejszych Dzieci Bożych. (...) Przede wszystkim proszę, módlcie się o powodzenie tej sprawy w obronie nienarodzonych oraz o uzdrowienie cierpiących matek po przerwaniu ciąży oraz wszystkich kobiet rozważających dokonanie aborcji.

Źródło: Life Site News, opracowanie własne - 25 listopada 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.