Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Polscy pediatrzy jednak bronią życia!

Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) zakwestionowało wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji i sprzeciwiło się uznaniu przesłanki eugenicznej za niezgodną z konstytucją. W odpowiedzi wybitni pediatrzy w liście otwartym wyrazili oburzenie opinią PTP. Wskazali, że jest ono szokującym zaprzeczeniem istoty zawodu lekarza i zadań pediatrów, jakimi są: zapobieganie, leczenie i ochrona najsłabszych.

Pod koniec października Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyraził stanowczy sprzeciw wobec uznania za niezgodną z konstytucją przesłanki pozwalającej na terminację ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. (pominięto tutaj rzeczywisty zapis w ustawie o planowaniu rodziny, który mówi o stwierdzeniu dużego prawdopodobieństwa wystąpienia wady, a nie potwierdzeniu nieodwracalnego upośledzenia – uwaga HLI)

List otwarty w tej sprawie wystosowało wielu specjalistów pediatrii. Przyznali, że są „zszokowani” stanowiskiem PTP.

Cytując polskiego kardiologa Ryszarda Fenigsena przypomnieli, że działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie.

Wskazali m.in., że w zarządzie PTP niewątpliwie zasiadają wysokiej klasy eksperci od leczenia dzieci, natomiast prawo do życia nie podlega ocenie żadnyc, w których h ekspertów.

Poniżej 10 punktów oświadczenia specjalistów pediatrii, w których opowiadają się za życiem:

1. Nie do przyjęcia jest popieranie aborcji eugenicznej przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Nie można być lekarzem dzieci, także tych z ciężkimi wadami rozwojowymi, troszczyć się o ich maksymalnie najlepszy stan zdrowia, wspierać ich rodziców, a jednocześnie popierać aborcję najciężej chorych dzieci. Naszą rolą jest leczenie i profilaktyka chorób, poszukiwanie skutecznych terapii, a nigdy wspieranie działań eugenicznych i prenatalnej eutanazji, sprzecznych z naszym powołaniem.

2.   Śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi wywołana przed jego narodzeniem przez lekarza w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby rozpoznanej prenatalnie. Pomoc medyczna poczętemu choremu dziecku nie polega na odebraniu mu życia i narażeniu na dodatkowe cierpienie podczas aborcji. Nierzadko diagnoza prenatalna nie pokrywa się z rozpoznaniem jednostki chorobowej po urodzeniu. Obserwacja wewnątrzłonowa rozwoju, urodzenie dziecka, nawet ciężko chorego, pozwala badać, diagnozować, leczyć, rehabilitować, wysnuwać wnioski, rozeznawać przyczyny, wdrażać profilaktykę.

3.   Decyzja o przerwaniu życia ciężko chorych dzieci w okresie ich rozwoju wewnatrzłonowego nie może być uzależniona od jakichkolwiek „konsultacji eksperckich”, na których brak skarżą się sygnatariusze stanowiska PTP. W zarządzie PTP niewątpliwie zasiadają wysokiej klasy eksperci od leczenia dzieci, natomiast prawo do życia nie podlega ocenie żadnych „ekspertów”. I to właśnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny.  Żaden lekarz nie ma prawa być ekspertem od zabijania pacjentów w najwcześniejszej fazie rozwoju.

4. Aborcja, także prawnie zalegalizowana, narusza Kodeks Etyki Lekarskiej, angażując personel medyczny do zabójczej procedury, zamiast zgodnie z przysięgą lekarską do troski o życie i zdrowie dziecka oraz matki.

5.   Absurdalne jest stwierdzenie zarządu PTP, że wyrok Trybunału „nie spowoduje oczekiwanej ochrony życia dzieci”! Czy aborcja chorego dziecka chroni jego życie?  Wyrok TK może uratować codziennie życie trojgu dzieciom w naszym kraju (ponad tysiącu rocznie).

6.    Sugestia PTP, że po wyroku TK nastąpi brak dostępu do badań prenatalnych i opieki perinatologicznej, jest niezgodna z prawdą. W okresie wewnątrzłonowym życia dziecka po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego diagnostyka nie będzie stosowana w celu podjęcia decyzji o aborcji. Wyrok TK nie zmienia zasad opieki nad dzieckiem w okresie prenatalnym. Podstawowe badania prenatalne są dostępne i wykonywane standardowo u każdej ciężarnej, umożliwiając wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia chorego dziecka, zgodne najnowszymi osiągnięciami medycyny.  

7.   Decyzje TK chroniące życie dzieci z wadami rozwojowymi nie są, jak głosi PTP, „szkodliwe dla zdrowia publicznego”. Przeciwnie, to „usuwanie choroby" przez eliminację chorego szkodzi, bo zadaje śmierć dziecku, uszkadza zdrowie matki i hamuje rozwój medycyny. Naukowe poszukiwanie różnych terapii, by przynieść choremu ulgę w cierpieniu jest motorem postępu w medycynie. Dzięki wczesnej diagnostyce możliwe jest leczenie bardzo ciężkich wad rozwojowych w okresie życia wewnątrzmacicznego: wad serca, przepukliny przeponowej, wodogłowia, wodonercza, choroby hemolitycznej płodu i innych. Wdrażane są terapie genowe. Rdzeniowy zanik mięśni – SMA (efekt mutacji w genie SMN1) do czasu wprowadzenia skutecznej terapii farmakologicznej (Nusinersen) był najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do drugiego roku życia.

8.   Zdumiewające jest, że Zarząd PTP obawia się, że prawny zakaz aborcji eugenicznych przyczyni się do wzrostu liczby nielegalnie wykonywanych niemedycznych aborcji. Aborcja, legalna czy nielegalna, obecnie coraz częściej farmakologiczna, jest śmiertelna dla dziecka. Jest również przyczyną powikłań ginekologicznych i ogólnoustrojowych u matki, wtórnej niepłodności i zaburzeń psychicznych (zespół poaborcyjny). Większa dostępność aborcji w populacji to gorszy stan zdrowia kobiet. Aborcja niesie za sobą większe zagrożenie dla zdrowia kobiety niż poród.

9.     Nieuzasadnione jest przewidywanie przez PTP niekontrolowanego wzrostu zgonów oraz niepełnosprawności wskutek powikłań okołoporodowych matek.   Urodzenie chorego dziecka, nie oznacza bezwarunkowo powikłań u ciężarnej.  To nie matka jest zagrożona ryzykiem zgonu rodząc dziecko z wadą, ale jej dziecko i to ono powinno otrzymać opiekę medyczną.

10.  Kuriozalne twierdzenie zarządu PTP, że zakaz skracania życia chorym dzieciom, potwierdzony wyrokiem TK, zaprzecza dorobkowi ostatnich 40 lat polskiej medycyny rozrodu, neonatologii i pediatrii to pogarda dla pracy pediatrów, neonatologów oraz osiągnięć klinicznych i naukowych w ramach Oddziałów Patologii Ciąży i Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Technika aborcji, nawet najbardziej wyrafinowana, nie może być zaliczana do dorobku tych dziedzin medycyny. Logika skracania życia śmiertelnie chorym prowadzi do usankcjonowania eutanazji, nie tylko chorych dorosłych, ale także dzieci, jak ma to już miejsce w niektórych krajach, gdzie kwestionowane jest prawo do życia osób niepełnosprawnych.

  Pod listem podpisały się: dr Grażyna Rybak (specjalista pediatrii), dr Marzenna Koszańska (specjalista pediatrii), dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska (pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej), dr n. med. Elżbieta Kortyczko (specjalista pediatrii, specjalista neonatologii), dr n. med. Małgorzata Kępińska (specjalista pediatrii i neonatologii), dr Iwona Daniluk (specjalista onkologii dziecięcej), dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska (specjalista pediatrii), dr Anna Żochowska (specjalista pediatrii i neonatologii), dr Teresa Piętka-Organistko (specjalista pediatrii, specjalista chorób płuc), dr Grażyna Hofman (specjalista pediatrii), dr Maria Jakubiak (pediatra, specjalista medycyny rodzinnej), dr n.med. Irena Bołtruszko (specjalista pediatrii), dr Anna Ryszkowska (specjalista pediatrii), dr Barbara Leszczyńska (specjalista pediatrii), dr Elżbieta Jankowska (specjalista pediatrii), dr Katarzyna Jankowska–Dziadek (specjalista pediatrii), dr Bożena Wojtas (pediatra, specjalista neonatolog), dr Katarzyna Boguta (w trakcie specjalizacji z pediatrii).

Źródło: TVP INFO – 09 listopada 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag