Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Historyczne wydarzenie – polski Trybunał Konstytucyjny uznał aborcję eugeniczną za sprzeczną z Konstytucją RP

Dzisiaj, 22 października 2020 roku polski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że przepis w ustawie zezwalającej na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu za niezgodny z Konstytucją RP, co było dozwolone od 1993 roku zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny.

Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyło dwóch sędziów.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie był ponadpartyjną inicjatywą poselską. Pod wnioskiem podpisało się 119 posłanek i posłów z trzech różnych klubów poselskich, 8 partii politycznych oraz posłów bezpartyjnych.

Orzeczenie stwierdza, że powyższy punkt ustawy jest niezgodny z art. 38 konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. oraz , art. 30, który brzmi: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Z kolei Art. 31 ust. 3 konstytucji stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała dotychczas na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich było właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu do czasu przeżywalności poczętego dziecka czyli 24 tygodni ciąży.

Po wyroku TK w ustawie o planowaniu rodziny z 1993 roku zapisy o dopuszczalności aborcji obejmują sytuacje, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Tym samym zakończyła się selekcja nienarodzonych dzieci z powodu ich niepełnosprawności, choroby czy wady genetycznej. W 2019 roku w Polsce legalnie zabito 1074 chore dzieci w łonach matek, w tym 435 dzieci z zespołem Downa, Liczba ta zwielokrotniała się z każdym rokiem.

Debatę poprzedziła modlitwa w obronie życia chorych dzieci oraz nocne czuwania. W wigilię tego wydarzenia po raz pierwszy w Polsce zabrzmiał dzwon „Głos Nienarodzonych” nad grobem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ruchy pro-life świętują i podkreślają wielkie, historyczne znaczenie tej decyzji.

Ewa Kowalewska z HLI-Polska podkreśla, że wreszcie skończy się eugeniczna selekcja ludzi w Polsce oraz badania prenatalne będą prowadzone w celu rzeczywistej pomocy i leczenia chorego dziecka w łonie matki. Skończy się także koszmarna presja na kobiety brzemienne, aby zgodziły się na zabicie swojego prawdopodobnie chorego dziecka. Zwraca też uwagę, że aborcja w 20 – 23 tygodniu ciąży stanowi wielkie zagrożenie dla zdrowia fizycznego matki, a konsekwencje psychiczne i duchowe pozostają na całe życie. Nie będzie też niesłychanie bulwersujących sytuacji, gdy żywo urodzone dziecko abortowane w 23 tygodniu ciąży z powodu podejrzenia o chorobę, porzuca się bez udzielenia pomocy na półkę szpitalną, aby jak najszybciej umarło.

Aktywistki proaborcyjne podnoszą wielki krzyk. Opowiadają o „piekle kobiet” i stosowaniu tortur oraz szukają zwolenników i pomocników z partii lewicowych w Parlamencie Europejskim, aby zaatakować Polskę, która śmiała racjonalnie, rzeczowo i zgodnie z prawem bronić prawa człowieka do życia, w tym także chorego dziecka w wieku prenatalnym

Niezwykle interesujący przebieg całej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym można obejrzeć TUTAJ 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag