Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Amnesty International stała się największą tubą propagandową przemysłu aborcyjnego na świecie

Amnesty International, która w 2018 roku osiągnęła globalny dochód w wysokości 270 milionów funtów (347 milionów dolarów), obecnie jest jednym z największych promotorów aborcji na świecie.

Jest to organizacja pozarządowa o światowym zasięgu, której celem jest walka o przestrzeganie praw człowieka, ale jej uprawnienia do definiowania i dyktowania całemu światu, czym są te prawa, są całkowicie nieuprawnione.

Peter Benenson założył tę organizację w 1961 roku w celu ochrony praw więźniów sumienia. Jednak po jego śmierci w 2005 roku Amnesty International odeszła od swoich szczytnych celów i z czasem stała się głównym promotorem aborcji na świecie. Wiele osób nadal kojarzy ją ze szlachetną działalnością w obronie godności prześladowanych ludzi, ale od roku 2007 porzuciła ona swoje neutralne stanowisko w sprawie aborcji i coraz silniej wspiera zabijanie dzieci w okresie prenatalnym bez żadnych ograniczeń aż do urodzenia się dziecka..

W 2018 roku Amnesty International uznała aborcję za „prawo człowieka”, a obecnie wprowadziła nowe, radykalne podstawy programowe, w oparciu o które wzywa rządy wszystkich krajów na całym świecie do wprowadzenia tzw. bezpiecznych aborcji na żądanie z dowolnego powodu (albo bez powodu) aż do urodzenia się dziecka. Nie ma też żadnych zastrzeżeń wobec aborcji selektywnych ze względu na płeć. – Każda kobieta, dziewczyna czy osoba, która może zajść w ciążę, powinna mieć prawo do aborcji – deklaruje w swoim nowym programie.

Używa terminu „dekryminalizacja aborcji”, co wprowadza w błąd, gdyż sugeruje prześladowanie kobiet, które dokonują nielegalnych aborcji, a tak najczęściej nie jest. Pomija natomiast wysuwane obecnie żądanie zniesienia prawie wszystkich obowiązujących w wielu krajach praw chroniących dziecko poczęte w łonie matki.

Amnesty International co prawda twierdzi, że nie zajmuje stanowiska, kiedy zaczyna się ludzkie życie, jednak jej nowe podstawy programowe głoszą, że prawo do życia zaczyna się dopiero po urodzeniu. Ponadto przyznaje, że istnieją przepisy, dotyczące ochrony ciąży, ale twierdzi, że nie powinny być automatycznie uznawane za rozsądne i powinny podlegać kontroli. Twierdzi także w odniesieniu do aborcji selektywnej ze względu na płeć, że „ograniczenie dostępu do bezpiecznej aborcji nie jest odpowiedzią na dyskryminację strukturalną. I dodaje: - Amnesty International nadal wzywa do pełnej dekryminalizacji aborcji, niezależnie od powodu.

Nowa polityka Amnesty International uznaje aborcję za powszechną praktykę na całym świecie oraz za istotny element opieki medycznej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz samoopieki we wszystkich kontekstach. I dodaje: - Prawo międzynarodowe nie uznaje odmowy świadczenia opieki zdrowotnej z powodu sumienia lub przekonań religijnych za prawo człowieka.(...) Pracownicy służby zdrowia muszą zawsze zapewniać opiekę, niezależnie od osobistych przekonań lub zastrzeżeń.

Zaktualizowana polityka Amnesty International została zatwierdzona przez Międzynarodową Federację Położników i Ginekologów (FIGO), która reprezentuje krajowe stowarzyszenia lekarzy tej specjalności w 132 krajach.

W 2018 roku Amnesty International opublikowała proaborcyjny film wideo wzywający do wprowadzenia przepisów zezwalających na aborcję w Irlandii. W tym czasie organizacja została również przyłapana na wygłaszaniu mylących oświadczeń na temat obowiązujących w tym kraju przepisów dotyczących aborcji.

Obecnie organizacja promuje bardzo niebezpieczną dla kobiet pigułkę aborcyjną do stosowania w domu bez opieki lekarskiej. Odgrywa też potężną rolę w próbach legalizacji aborcji w krajach Ameryki Łacińskiej.

Zamiast zwracać uwagę na rzeczywiste przypadki łamania praw człowieka i stawiać im czoła oraz występować w obronie obywateli, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwych reżimów, Amnesty International stała się. niestety, kolejną tubą propagandową branży aborcyjnej – powiedziała Catherine Robinson reprezentująca Right to Life w Wielkiej Brytanii.

Źródło: Right to Life UK, opracowanie własne - 4 października 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag