Aborcja coraz mniej popularna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
„Zawsze i niezależnie od okoliczności, ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci” – z tym zdaniem zgadza się dwie trzecie (66 proc.) respondentów badanych ostatnio przez CBOS. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 28 proc. Własnego zdania nie miało w tej sprawie tylko 6 proc. ankietowanych.
 
W porównaniu z poprzednim badaniem odsetek zwolenników aborcji „na życzenie” jest o 6 punktów procentowych mniejszy. Jednakże w porównaniu z 2011 rokiem, o 4 pukty procentowe zmniejszył się odsetek badanych opowiadających się za całkowitą ochroną życia ludzkiego od poczęcia.
 
Według sondażu, zgodę na dopuszczalność aborcji w szczególnych sytuacjach wyraża 42 proc. ankietowanych, a 47 proc. jest temu przeciwne.
 
[Na podstawie serwisu internetowego eKAI – 21.05.2016 r.; odniesienie do badań CBOS: „Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach”]

Zdjęcie: Wikipedia [P.Korzeniecki (praca własna)]  - CC BY-SA 3.0
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.