Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Chińscy lekarze testują selektywne zabijanie za pomocą mikrofali jednego z bliźniąt jednojajowych ze wspólnym łożyskiem

British Medical Journal opublikował doniesienie, dotyczące badań przeprowadzanych przez grupę chińskich lekarzy, która polega na selektywnym zabijaniu jednego z bliźniąt lub dwojga z trojaczków za pomocą promieniowania elektromagnetycznego (MWA).
Jialei Xi, Ziyi Cheng, Tianchen Wu z zespołem rozpoczynają program badawczy nad użyciem do wybiórczego zabijania jednego lub dwóch wybranych bliźniąt, które mają wspólne łożysko (ciąża jednokosmówkowa), pozostawiając przy życiu tylko jedno dziecko.

Ich artykuł ukazał się w British Medical Journal 13 sierpnia br. pod tytułem: Ablacja mikrofalowa a ablacja przy pomocy fal radiowych w leczeniu powikłanych ciąż jednokosmówkowych w chińskim pilotażowym, kontrolowanym programie badawczym.

(Termin ablacja jest stosowany do określenia zabiegu niszczenia określonej tkanki, najczęściej podczas zabiegu kardiologicznego. W tym przypadku żywe dziecko w okresie prenatalnym jest traktowane jak tkanka, którą należy zniszczyć).

Chińscy lekarze stwierdzają, że ciąże bliźniacze z jednym łożyskiem są kojarzone z chorobą i śmiercią, a niektóre z tych powikłań są tak „poważne ”, że jedno z dzieci musi zostać zabite, aby drugie mogło przeżyć. Piszą: Skomplikowane ciąże bliźniacze jednokosmówkowe często wiążą się z wysokim ryzykiem powikłań i śmiertelnością okołoporodową, z których niektóre są na tyle poważne, że wymagają operacji redukcji liczby ciąż (!), aby poprawić przeżycie jednego płodu i zmniejszyć jego niepełnosprawność.
Według ich terminologii termin operacja redukcji liczby ciąż oznacza zabicie jednego lub więcej dzieci w czasie ciąży mnogiej.

Jednym z powodów, dla których lekarze mogą chcieć usunąć jednego z identycznych bliźniaków w łonie matki jest zespół krążeniowy typu Twin-to-Twin, w którym bliźnięta mają wspólny układ krwionośny z powodu nieprawidłowej budowy łożyska. W takiej sytuacji jedno dziecko oddaje krew drugiemu, co powoduje, że wzrost dziecka-dawcy może być opóźniony, a nadmiar płynu może być szkodliwy dla dziecka-biorcy. Obojgu dzieciom grozi śmierć, jednak obecnie przy pomocy chirurgii laserowej można uszczelnić wszystkie nieprawidłowe naczynia krwionośne, które łączą bliźnięta, co daje dobre rokowanie dla obojga dzieci.

Chińscy naukowcy nic jednak wspominają o jakiejkolwiek możliwości pozytywnego leczenia i szansie na uratowanie wszystkich dzieci w tak powikłanej ciąży mnogiej. Twierdzą natomiast, że w takich sytuacjach stosowana jest procedura zabicia jednego z dzieci poprzez ablację z wykorzystaniem fal radiowych. Podczas tej procedury ciepło wytwarzane przez określoną częstotliwość fal radiowych jest wykorzystywane do kauteryzacji (podżegania) ludzkiej tkanki. W ramach aborcji selektywnej do wytypowanego z bliźniąt wprowadza się igłę, przez którą przepływa prąd elektryczny, żywcem spalając płód.

Chińscy lekarze do zabijania wybranego z bliźniąt chcą wykorzystywać zastosowanie ablacji mikrofalowej i twierdzą, że jest to „lepsza” metoda.
W swoim artykule piszą: Chociaż ablacja prądem o częstotliwości radiowej jest obecnie najczęściej stosowaną procedurą z wyższym czasem przeżycia płodu i mniejszą liczbą powikłań u matki i pozostawionego płodu w porównaniu z innymi metodami chirurgicznymi, uważa się, że efekt terapeutyczny ablacji mikrofalowej (MWA) jest lepszy, prawdopodobnie ze względu na wyższy efekt termiczny i mniej ograniczeń.

Autorzy w następujący sposób uzasadniają potrzebę przeprowadzenia swojego programu badawczego: Obecnie istnieją ograniczone dowody, które potwierdzają możliwość wykonywania MWA dla selektywnej redukcji. Celem tego pilotażowego programu jest zbadanie wykonalności, skuteczności i bezpieczeństwa redukcji płodów przy zastosowaniu MWA w ciężkich, skomplikowanych ciążach jednokosmówkowych, co może dostarczyć dowodów na szerokie stosowanie MWA w operacjach wewnątrzmacicznych.

Ablacja mikrofalowa wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości do podgrzewania tkanki ludzkiej, aż do jej uśmiercenia. Zazwyczaj metoda ta jest stosowana do kauteryzacji (podżegania) komórek nerwowych lub niszczenia tkanki rakowej, w tej propozycji chińscy naukowcy planują palić żywcem nienarodzone dzieci w łonach ich matek obok ocalonego, wybranego bliźniaka.

Ten chiński program badawczy ma objąć 60 pacjentek z powikłanymi ciążami bliźniaczymi, w których dzieci mają jedno wspólne łożysko. Połowa pacjentek ma być poddana selektywnej aborcji z wykorzystaniem mikrofali, a druga przy zastosowaniu fal radiowych. Badanie ma być kontynuowane do sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, które przeżyło.
Ten Program badawczy został zatwierdzony przez Komisję ds. Oceny Etycznej Trzeciego Szpitala Uniwersytetu w Pekinie – zapewniają swoich czytelników autorzy artykułu.

Wydaje się, że projekt ten jest w toku. Badanie Uniwersytetu Pekińskiego zatytułowane Ablacja mikrofalowa a ablacja przy pomocy fal radiowych w leczeniu powikłanych ciąż jednokosmówkowych zostało zarejestrowane przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA w czerwcu 2019 roku. Rozpoczęcie miało nastąpić w połowie lipca 2019 roku, a miało się zakończyć w listopadzie roku 2020.

Bliźnięta jednojajowe (bliźnięta monozygotyczne) przychodzą na świat w wyniku podziału jednej zapłodnionej komórki jajowej na dwa organizmy. Są zawsze tej samej płci, mają identyczny materiał genetyczny oraz najczęściej wspólne łożysko. Ostatnio pojawiły się doniesienia o urodzeniu się zdrowych jednojajowych trojaczków (Gdańsk) i czworaczków (USA). Zobacz TUTAJ

Chiński program jednego dziecka, do którego przymuszano kobiety, doprowadził także do głębokich zmian w świadomości społeczeństwa, które nienarodzone dziecko traktuje jak ludzką tkankę, a ciążę mnogą jako naruszenie reguły, że kobieta ma prawo do urodzenia tylko jednego dziecka, o ile otrzyma pisemną zgodę władz. Obecnie władze Chin nieco rozluźniły te zalecenia, ale jak widać dziecko nadal jest traktowane jak kawałek tkanki.


Źródło: LifeSiteNews/ Population Research Institute, opracowanie własne – 24 sierpnia 2020 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag