Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Rada Praw Człowieka ONZ powołała aborcjonistkę jako specjalnego konsultanta w dziedzinie prawa do zdrowia

Rada Praw Człowieka ONZ (UN Human Rights Council) z siedzibą w Genewie mianowała dr Tlaleng Mofokeng, lekarkę z Południowej Afryki, na swojego specjalnego przedstawiciela ds. prawa do zdrowia.

Mofokeng sama mówi o sobie, że jest otwartą orędowniczką „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” na arenie praw człowieka, a jako lekarz zajmuje się wykonywaniem aborcji od chwili, gdy dostała prawo prowadzenia praktyki lekarskiej. Studia medyczne ukończyła na Uniwersytecie Kwa-Zulu Natal in 2007. Usługi aborcyjne świadczyła przez ponad dziesięć lat. Była też założycielką pierwszej placówki aborcyjnej dla młodych w Matatiele we Wschodnim Cape Town. Jest członkiem założycielem i wiceprzewodniczącą Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Seksualnej i Reprodukcyjnej w RPA. W 2016 roku została uznana przez Fundację Billa i Melindy Gatesów za lidera w dziedzinie planowania rodziny.

Jest także członkiem Światowej Rady ds. Zdrowia Seksualnego i Dobrego Samopoczucia (The Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing). Jak sama się chwali w mediach społecznościowych, jest medycznym konsultantem i autorką kolumny na tematy medyczne w Sunday Times. Nieustannie i zdecydowanie podkreśla swoje mocne wsparcie dla aborcji.

Teraz dr Matatiele Mofokeng będzie miała wpływ na postanowienia ONZ dotyczące opieki zdrowotnej!

Nominacja Mofokeng została ogłoszona na początku lipca. Jej poprzednik na tym stanowisku, Dainius Pūras z Litwy, na posiedzeniu Rady Praw Człowieka wygłosił prezentację na temat zdrowia psychicznego.

Stanowisko specjalnego konsultanta Rady ds. Człowieka ONZ zostało ustanowione w 2002 roku w celu realizowania prawa każdego do korzystania z najwyższego z możliwych poziomu zdrowia. i fizycznego i psychicznego. Kadencja specjalnego konsultanta trwa 6 lat. Osoby sprawujące te funkcje są częścią „Procedur Specjalnych” Rady Praw Człowieka, które obejmują zarówno upoważnienia w zakresie tematycznym, jak współpracę z poszczególnymi krajami.

Wcześniej, przed Pūrasem, stanowisko to piastował Anand Grover z Indii. W 2011 roku był jednym z pierwszych ekspertów ONZ, którzy rozpowszechniali pogląd, że dostęp do „legalnych i bezpiecznych usług aborcyjnych” jest niezbędnym elementem prawa do zdrowia. Ta interpretacja jednak znacznie wykracza poza definicję prawa do zdrowia, zawartą w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR), który nie wspomina o aborcji. Byłoby to bowiem sprzeczne z konsensusem ustalonym pomiędzy państwami członkowskimi ONZ, że prawa aborcyjne leżą w kompetencji rządów krajowych.
Pomimo tego zwolennicy aborcji szybko skorzystali z raportu Grovera, aby postawić tezę, że przepisy ograniczające aborcję przez Stany Zjednoczone naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka, chociaż nie ratyfikowały one ICESCR.

Specjalni konsultanci ONZ mają prawa niezależnych doradców i nie są traktowani jako pracownicy. Pełnione przez nich funkcje są bezpłatne i pełnione honorowo, a ich rekomendacje nie są wiążące. Mają jednak wpływ na światową scenę polityczną, a ich niezależność sprawia, że ​​są najmniej odpowiedzialni za ograniczenia lub reformy w systemie ONZ.
Niemniej jednak organy monitorujące realizację międzynarodowych traktatów, które również notorycznie wykraczają poza zakres ich uprawnień, mogą opierać się na rocznych sprawozdaniach specjalnych konsultantów i wpływać na prace innych jednostek ONZ oraz cytować w pracach różnych agencji, a nawet cytować w rezolucjach przyjmowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. .
Biorąc pod uwagę dotychczasową karierę dr Mofokeng, można się spodziewać, że przekroczy ona swoje upoważnienia w jeszcze większym zakresie niż zrobił to Grover.

Ostatnio dr Mofokeng opublikowała swój artykuł w Teen Vogue, w którym argumentuje, że ​​„oferowanie usług seksualnych to taka sama praca, jak każda inna. I dodaje:
Jestem lekarzem, ekspertem w dziedzinie zdrowia seksualnego, ale kiedy się nad tym zastanowić, czy też nie oferuję usług seksualnych? W pewnym sensie tak, jak i my wszyscy.

 

Źródło: C-Fam/ Life News, opracowanie własne – 17 lipca 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag