Już czternaste miasto w Teksasie stało się „Sanktuarium Życia”!

East Mountain to maleńkie miasteczko w Teksasie, gdzie zamieszkuje 797 osób. Dzięki zarządzeniu, uchwalonemu przez radę miasta, zostało ono czternastym miastem w Teksasie, które zakazało aborcji na swoim terenie, stało się więc kolejnym „Sanktuarium Życia”. Texas Right to Life, prężnie działająca amerykańska organizacja obrony życia, ogłosiła ten fakt na Facebooku.

W poniedziałek 20 lipca br. przeprowadzono głosowanie w tej sprawie. Trzech członków rady miasta opowiedziało się za, a dwoje pozostałych wstrzymało się od głosu.

Liderzy Texas Right to Life w swoim oświadczeniu napisali: - Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie tej inicjatywy przez mężczyzn i kobiety z kościoła baptystów oraz tych obywateli, którzy ją aktywnie poparli. Bez ich wsparcia nie byłoby to możliwe. I dodali: - Niechaj wszystkie nasze kościoły i wszyscy mieszkańcy naszych miast przystąpią do działania i wezwą swoich przedstawicieli do uchwalenia dobrych rozporządzeń, które ochronią najmniejszych obywateli oraz kulturę ich społeczności!

Od 2019 roku Texas Right to Life z powodzeniem współpracuje z lokalnymi władzami miast na terenie całego staniu, aby doprowadzić do uchwalenia zakazu zabijania dzieci w łonie matki w danym mieście czy miasteczku. Dotychczas istniało już trzynaście miast „Sanktuariów Życia”. Niestety w sześciu gminach próby zakazania aborcji się nie powiodły. Obecnie na liście potencjalnych kandydatów znajduje się ponad dwa tuziny kolejnych miast i miasteczek. Trwają starania, aby także i one stały się „Sanktuariami Życia”.
Liderzy tej organizacji nie tylko proponują, aby każde miasto przyłączyło się i stało „Sanktuarium Życia”, ale w ramach współpracy z lokalnymi działaczami tworzą strategie przeprowadzenia tej procedury dostosowanej do sytuacji w konkretnym mieście.

- Chcąc zakazać aborcji w swoim mieście, należy wziąć pod uwagę wiele czynników – wyjaśniają. Na początek proponują, aby odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. Na przykład:
Czy w twoim mieście obecnie działają jakieś placówki aborcyjne? Czy w Twoim mieście są lekarze, którzy dokonują aborcji? Czy w Twoim mieście są apteki? Jeśli tak, to czy sprzedają środki wczesnoporonne? - Każda propozycja uchwały, którą polecaliśmy władzom naszych miast, zakazuje aborcji oraz zabrania przeprowadzania procedur chirurgicznych i farmakologicznych (medycznych) w tym celu. Nie zawsze jednak jest możliwe wprowadzenia zakazu sprzedaży i dystrybucji środków wczesnoporonnych. - podkreślają organizatorzy ruchu.

W czerwcu ubiegłego roku trzy organizacje proaborcyjne – Lilith Fund, The Afiya Center i Texas Equal Access (TEA) Fund – pozwały aktywistę Right to Life of East Texas, Marka Lee Dicksona, który pełnił kluczową rolę w ruchu na rzecz tworzenia miast „Sanktuariów Życia”. Zarzucono mu zniesławienie. Zwolennicy aborcji argumentowali, że Dickson, podobnie jak Right to Life of East Texas, nazywali ich „przestępcami”, a aborcję „morderstwem”.

16 lipca liderzy Texas Right to Life odpowiedzieli, wnosząc pozew przeciwko tym trzem organizacjom aborcyjnym, zarzucając im wyciszanie wystąpień w obronie życia poprzez wniesienie pozwów o zniesławienie przeciwko osobom, które zgodnie z prawdą twierdzą, że aborcja pozostaje przestępstwem w świetle prawa Teksasu.

Jeden z prawników pro-life, Erick Kaardal, podkreśla, że wyrok Sądu Najwyższego typu Roe przeciwko Wade, który zezwala każdej kobiecie decydować o aborcji swojego dziecka, nie jest w stanie anulować Statutu stanu Teksas, który zakazuje aborcji z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki.

Kaardal podkreślił, że Sąd Najwyższy nie ma uprawnień do zakwestionowania Statutu stanu i uznania go za niezgodny z konstytucją. Wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade ogranicza się jedynie do możliwości egzekwowania przez urzędników państwowych przepisów dotyczących aborcji wobec tych, którzy je naruszają. Ale ten precedensowy wyrok sam w sobie nie może zawetować ani uchyli statutów stanowych, a one zawierają zakazy karne dotyczące aborcji. Ona nadal obowiązują jako prawo stanu Teksas, i będą obowiązywały tak długo, dopóki nie zostaną uchylone przez ustawodawcę, który je uchwalił.

 

Źródło: LifeSiteNews, opracowanie własne - 22 lipca 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.