Fundacja "Jeden z nas" przeciw karaniu kobiet dokonujących aborcji

"Zdecydowanie popieramy postulat niekarania matek, które dopuściły się aborcji" - czytamy w oświadczeniu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka "One of us". Międzynarodowy zarząd Federacji obradował w Krakowie.
 
Uczestnicy spotkania podkreślili także konieczność udzielenia pomocy matkom, których ciąża związana jest z jakiegokolwiek rodzaju kryzysem. Adekwatnym wsparciem należy również objąć rodziny wychowujące dzieci chore czy niepełnosprawne oraz tych rodziców, którzy rozważają oddanie dziecka do adopcji.
 
Spotkanie zarządu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka "One of us" po raz pierwszy odbyło się w Polsce. Do krakowskiej siedziby Fundacji Jeden z Nas i otwartej miesiąc temu Poradni Biotycznej przybyli m.in. Jaime Major Oreja, były minister spraw wewnętrznych w Hiszpanii i deputowany do Parlamentu Europejskiego, oraz Thierry de La Villejégu, dyrektor generalny Fundacji im. Jérôme Lejeune.
 
Federacja "One of us" podjęła aktualny w ostatnim czasie w naszym kraju temat wprowadzenia pełnej ochrony prawnej dla każdego życia ludzkiego.
 
"Europejska Federacja ‘One of us’ uznając, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia wyraża radość z powodu polskich inicjatyw prawnych, jednocześnie mocno dopomina się o maksymalne rozszerzenie wsparcia dla matek, ojców i rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, rodzin rozważających oddanie dziecka do adopcji oraz matek, których ciąża związana jest z jakimkolwiek kryzysem" - czytam w oświadczeniu, w którym silnie wybrzmiał także postulat niekarania matek, które dopuściły się aborcji.
 
"Matka, obok zabitego dziecka, jest największą ofiarą aborcji. Traumy, które rodzą się z aborcji są często przez te kobiety noszone do końca życia. Powinniśmy zrobić wszystko, aby do tych aborcji nie doprowadzać - wspierać te matki, a nie wsadzać je do więzienia, jeśli dokonają tak dramatycznego czynu" – powiedział Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Federacji "One of us".
 
Stanowisko Europejskiej Federacji "One of us" jest kolejnym głosem w dyskusji, która toczy się w kontekście projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji".
 
Przypomnijmy, że z apelem do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa, ale także utrzymanie niekaralności matki dziecka poczętego, która zdecydowała się na aborcję wystąpiła także Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.
 
"Uważamy, że każde działania zmierzające do ochrony życia powinno być popierane. Ale równocześnie wskazujemy na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia ‘Kochamy każde dziecko’, gdzie podniesione są postulaty sprzeciwiające się penalizacji kobiet. Liczymy, że ten apel uzyska również szerokie poparcie społeczne" - mówi Bałtroszewicz.
 
Obradujący w Krakowie zarząd Federacji "One of us" swoje oświadczenie złożył na ręce kard. Stanisława Dziwisza. Hierarcha poprosił, żeby dopisano do niego wezwanie do troski nad kobietami, które przeżywają syndrom poaborcyjny. Obrońcy życia podziękowali za tę uwagę i zdecydowali się ją dopisać do swojego oświadczenia.
 
Federacja podziękowała również kardynałowi za stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii obrony życia.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI (kw) - 24.04.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (hotblack) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.