Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Trybunał Konstytucyjny pracuje nad wnioskiem ws. zakazu aborcji eugenicznej

Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego pracuje nad poselskim wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej – podała Katolicka Agencja Prasowa, zgodnie z informacją podaną przez biuro prasowe TK. Jednak nadal nie wiadomo czy i kiedy zostanie wydane orzeczenie w tej sprawie.

Ponowny wniosek o rozpatrzenie czy zapisy w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży są zgodne z Konstytucją RP został złożony w dniu 23 grudnia ubr. Jest bardzo podobny do poprzedniego (z 2017 r), który jako wniosek poselski wygasł wraz z kolejną kadencją parlamentu, pomimo tego, że nie został rozpatrzony.

Anna Wołoszczak z Obsługi Medialnej Trybunału Konstytucyjnego poinformowała Katolicką Agencje Informacyjną, że wniosek ten jest w toku postępowania merytorycznego. I dodała, że pracuje nad nim pełny skład orzekający. Nie udzieliła jednak odpowiedzi na pytanie czy znany jest przybliżony termin rozpatrzenia tej sprawy. Ma to być zależne od prawidłowo skompletowanej dokumentacji, w tym opinii prawnych, które muszą zostać uznane za wystarczające do podjęcia dalszych działań.

Biuro prasowe TK poinformowało, że: przewodniczący składu orzekającego wyznaczy termin rozprawy (…), jeżeli decyzję taką podejmie skład orzekający, który w sposób niezawisły i niezależny od innych organów i podmiotów, w wyniku analizy pytania prawnego oraz stanowisk uczestników postępowania i ewentualnie innych wypowiedzi organów lub organizacji pozyskanych do sprawy, dojdzie do wniosku, że zebrany w postępowaniu materiał dowodowy jest wystarczający do przeprowadzenia rozprawy i wydania orzeczenia.

Podpisany przez 119 posłów ponowny wniosek do TK jest zapytaniem czy możliwość dokonania aborcji ze względu na chorobę dziecka – zapisana w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – jest zgodna z kilkoma artykułami Konstytucji RP. Chodzi o art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), art. 32 (równe traktowanie przez władze publiczne) i art. 38 (gwarancje prawnej ochrony życia dla każdego człowieka).

Wnioskodawcy powołują się także na art. 2 Konstytucji, mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a w szczególności przyporządkowaną tej regule zasadę określoności przepisów prawa.

Dokument powołuje się też na wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z maja 1997 r., w którym wskazano, że życie człowieka zaczyna się także przed narodzeniem i ochrona konstytucyjna przysługuje każdemu człowiekowi – niezależnie od tego czy już się urodził, czy jeszcze nie.

W opinii posłów PiS Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego, którzy złożyli w TK ponowny wniosek, nie kłóci się on z obywatelską inicjatywą “Zatrzymaj aborcję”, która – nie podlegając zasadzie dyskontynuacji jako projekt obywatelski – będzie mogła być procedowana w obecnej kadencji parlamentarnej, choć – podobnie jak w przypadku poprzedniego wniosku do TK – żadnych wiążących decyzji w związku z tą prawą w Sejmie nie podjęto.

Źródło: KAI, opracowanie własne – 26 lutego 2020 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag