„Afirmacja Życia Dziś” XX Jubileuszowe Sympozjum Naukowe w Kazimierzu Biskupim – 19-20 lutego 2020 r.

Jak każdego roku w Kazimierzu Biskupim z inicjatywy Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny odbędzie się Sympozjum Naukowe pt. „Afirmacja Życia Dziś”. To już dwudzieste – jubileuszowe spotkanie w tej formule.

Organizatorami są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Studium Teologii w Koninie, Fundacja Czyste Serca, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej i Referat Rodzin Polskiej Prowincji MSF.

Sympozjum odbędzie się w oparciu o Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

Miejscem obrad (jak zawsze) będzie Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 2.

Patronat honorowy: Bp dr Wiesław Mering – ordynariusz diecezji włocławskiej oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF – Generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Rzymu.

Podczas sympozjum wykłady wygłosi 12 znanych profesorów, liczni doktorzy wydziałów teologicznych polskich uczelni wyższych oraz świeccy liderzy obrony życia.

 

Program:

Środa, 19.02.2019

09.30 – Eucharystia – Przewodniczenie i homilia: bp dr Wiesław Alojzy Mering (Włocławek)

11.00 – Słowo Otwarcia: ks. wiceprowincjał Andrzej Tron MSF (Poznań)

11.10 – Słowo Wprowadzenia: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań),      

 

Sesja 1.

Prowadzący: ks. dr Adam Bajorski MSF (Duszpasterstwo Rodzin Polskiej Prowincji MSF)

11.20 – dr Andrzej Zykubek (KUL Lublin), Przypadek, stworzenie czy samoorganizacja? Jak powstało życie na ziemi?

11.40 – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot (UAM Poznań), Afirmacja życia ale jakiego? Perspektywa biblijna

12.00 – prof. UW dr hab. Michał Królikowski (UW Warszawa), Godność człowieka w perspektywie afirmacyjnej

12.20 – Dyskusja

13.10 – Obiad

 

Sesja 2.

Prowadzący: ks. dr Rafał Zieliński (PWT Warszawa)

14.10 – ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM Olsztyn), Początek życia ludzkiego jako problem filozoficzny i teologiczny

14.30 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM Poznań), Ecologia humana – afirmacja życia godnego człowieka

14.50 – Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (WSR Warszawa), Rodzina  jako miejsce afirmacji i spełnienia się człowieka

15.10 – prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole), Oblicza małżeńskiej płodności i jej konsekwencje

15.40 – Dyskusja

16.00 – Kawa

Sesja 3.

Prowadzenie: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

16.30 – ks bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ (KUL, Lublin), Integralność człowieka jako fundament etyczny ingerencji (bio)medycznych. Perspektywa personalistyczna

16.50 – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska (UAM Poznań), Milczenie jako strategia życiowa w kulturze ubóstwa

17.10dr hab. Adam Czabański (UM Poznań), Profilaktyka samobójstw jako wyraz afirmacji życia

17.30 – prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań), Ludzkie nadzieje wokół umierania

17.50 – Dyskusja panelowa: Chrześcijańskie orędzie o życiu

Prowadzenie: prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski (UMK Toruń)

Uczestnicy dyskusji: ks bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ (KUL, Lublin), prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań), dr Ewa Anna Kosakowska (Warszawa), ks. lek. med. Kazimierz Kurek SDB

19.00 – Kolacja

 

Czwartek, 20.02.2020

 

Sesja 4.

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW Warszawa)

09.00Jan Tomczyk MSF (WSD Kazimierz Biskupi)), „I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre". Rdz 1-3 jako fundament afirmacji każdego życia

09.20 – ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM Poznań), Afirmacja życia wczoraj. Głos Ojców Kościoła

09.40 – ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Zasady nowej kultury życia

10.00 – dr n. med. Ewa Anna Kosakowska (Warszawa), Izabella Dembińska (Fundacja Jestem, Warszawa), JESTEM z chorym i pięknym człowiekiem. Odkrywanie godności u schyłku życia

10.20 – Iwona Grzelak (Hospicjum w Licheniu), Zobaczyć Boga w drugim człowieku

10.40 – Dyskusja

10.50 – Kawa

 

Sesja 5.

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski (UAM Poznań)

11.20ks. dr Piotr Ochotny (UMK Toruń), „Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny”. Problem odpowiedzialności w filozofii Emmanuela Levinasa

11.40 – Marszałek Sejmu RP Marek Jurek, Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny jako podstawa odrzucenia genderowej konwencji stambulskiej

12.00 – Ewa H. Kowalewska (HLI Europa, Gdańsk), „Zwyciężaj dobrem”. Czy ta metoda jest skuteczna w obronie życia?

12.20 – Zofia Dłutek (Warszawa), Czy moje życie godne jest afirmacji? Próba odpowiedzi w kontekście adopcji

12.40 – Katarzyna i Stojgniew Paluszewscy (Bydgoszcz), Afirmacja życia w rodzinie zastępczej

13.00 –  Wiesław Gajewski (Fundacja Czyste Serca, Bydgoszcz), Chwałą Bożą żyjący człowiek. Jakiego życia sprawcą jest Bóg?

13.20 – Słowo Zakończenia: Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

 

Zachęcamy do uczestnictwa:

Zapisy: www.sympozjum.kazimierzklasztor.pl

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.