Przymusowa genderowa edukacja seksualna w walijskich szkołach już od jesieni 2021 r.

Walia wprowadziła do szkół roczny projekt obowiązkowej edukacji seksualnej według założeń genderowych. Będzie się on nazywał „Edukacja seksualna i nauka o związkach”.

Zajęcia te mają być obowiązkowe od września 2021 roku i jeżeli nie powstanie duży sprzeciw rodziców mają być wliczone do przedmiotów obowiązkowych. Aby skomplikować debatę na ten temat, decyzją o obowiązkowości objęto również lekcje religii, dotychczas  także nieobowiązkowe.

Organizacja pozarządowa „Safe at School” (Bezpieczni w Szkole) alarmuje opinię publiczną w tej sprawie. Decyzję tę nazywa „fundamentalnym naruszeniem praw rodzicielskich”. Podkreśla też, że rodzice w Walii staną się bezsilni w obronie swoich dzieci przed propagowaniem ideologii LGBT+.

Decyzja walijskich polityków zdumiewa w obliczu konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019 roku. Wówczas ok. 89% Walijczyków stwierdziło, że rodzice powinni mieć możliwość wycofania swoich dzieci z zajęć, na których propagowane są treści LGBT +. Organizacja „Safe at School” apeluje do rodziców, aby nie rezygnowali ze swojego prawa do wychowania dzieci i oferuje pomoc w rodzicielskim starciu z systemem edukacji.

Walia jako kraj związkowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii cieszy się autonomią prawodawczą. Może formalnie stanowić prawo, ale w dziedzinie wykonawczej podlega Parlamentowi Zjednoczonego Królestwa. Niestety, w kwestii seksualizacji dzieci i młodzieży, Walia bierze przykład z góry. W Anglii nauka o płci i związkach będzie obowiązkowa już od września. Szkoły średnie będą musiały prowadzić lekcje objaśniające czym są orientacje seksualne i tzw. tożsamość płciowa, a szkoły podstawowe będą musiały informować już 5-letnie dzieci o równoprawnym istnieniu różnych typów rodziny, w tym zakładanych przez pary jednopłciowe. Rodzice nie będą już mogli zabronić dziecku uczestnictwa w tych lekcjach. Będą mogli jedynie  o to poprosić, a decyzję podejmie dyrekcja szkoły. Możliwość dotyczy jedynie dzieci do 14 roku życia. W przypadku starszej młodzieży w Anglii i Walii rodzice zostaną całkowicie pozbawieni praw do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami czy wyznawaną wiarą.

Źródło: Watykan News, opracowanie własne – 6 lutego 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.