Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

CBOS: Ustawa o planowaniu rodziny – akceptowana

Obecna ustawa o planowaniu rodziny, określająca warunki dopuszczalności przerywania ciąży, postrzegana jako trudny kompromis, jest generalnie akceptowana przez opinię społeczną. Tak wynika z najnowszych ustaleń Centrum Badania Opinii Społecznej.

Badania ankietowe wykazały, że wśród kobiet w wieku od 18 do 49 lat postawę za całkowitą ochroną życia reprezentuje blisko połowa - 45 proc. Natomiast co piątej respondentce (22 proc.) bliżej jest do postawy akceptującej aborcję w niektórych sytuacjach. Tylko 18 proc. ankietowanych uważa, że aborcja powinna być przeprowadzana na życzenie.

Mniej więcej dwie na pięć badanych osób (38 proc.) uważa, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, i nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobieta powinna mieć prawo do aborcji „na życzenie”.
Przeciwną opinię – „kobieta powinna móc przerwać ciążę w pierwszych tygodniach, jeżeli tego chce, a życie ludzkie nie zawsze powinno być chronione (postawa proaborcyjna)” – prezentuje mniej, niż co piąty badany (18 proc.).
 
Przekonanie, że kobieta powinna mieć możliwość przerwania ciąży w sytuacji, w której zagraża ona jej życiu lub zdrowiu albo poczęcie nastąpiło w wyniku gwałtu lub kazirodztwa, jest wyrażane dość często (odpowiednio 80 proc., 71proc. i 73 proc.).

Znacznie mniej badanych (53 proc.), dopuszcza legalność przeprowadzenia aborcji, jeżeli wiadomo, że dziecko urodzi się chore czy niepełnosprawne.

Natomiast zdecydowana większość badanych sprzeciwia się dopuszczalności przerywania ciąży z powodu sytuacji materialnej (75 proc.) lub osobistej (75 proc.) albo niechęci do posiadania dzieci (76 proc.).
 
Osoby opowiadające się za życiem są w zdecydowanej większości - dwie trzecie badanych (66 proc.) zgadza się z opinią, że „zawsze i niezależnie od okoliczności, ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 28 proc.; 6 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.
 
W porównaniu z 2011 rokiem, akceptacja dla aborcji „na życzenie”, nawet w pierwszych tygodniach ciąży, wyraźnie zmalała. Odsetek jej zwolenników jest o 6 punktów procentowych mniejszy. Co ciekawe, to kobiety w wieku rozrodczym częściej niż pozostali badani sprzeciwiają się aborcji „na życzenie”.

Respondentki w wieku do 49 roku życia mają bardziej wyrobione zdanie na temat aborcji. W porównaniu ze starszymi grupami wiekowymi, jest wśród nich zarówno więcej tych, którym bliżej do nurtu pro-life (45 proc.), jak i prezentujących postawę proaborcyjną (22 proc.).
 
Należy zwrócić uwagę, że deklaracje skrajne, opowiadające się jednoznacznie za legalnością aborcji w każdym z omawianych przypadków, jak i te w zasadzie jej niedopuszczające, należą do rzadkości. Jedynie 8 proc. ankietowanych wskazało, że aborcja powinna być legalna w każdej z okoliczności wymienionych w ustawie, a 6 proc. uważa, że nie powinna być dopuszczalna w żadnym przypadku.
 
Autorzy opracowania zwracają uwagę, że akceptacja dla dopuszczalności aborcji w okolicznościach nadzwyczajnych w kolejnych latach zmniejszała się, choć jej dynamizm nie jest duży.

Respondenci najczęściej opowiadają się za zawężeniem spectrum okoliczności, w których prawo dopuszczałoby wykonanie aborcji. Obecnie taką postawę prezentuje co drugi badany (wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z listopadem 2012 roku). Największe kontrowersje budzi dopuszczalność przerwania ciąży, gdy wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone.
 
Obecny stan prawny dopuszczający dokonanie aborcji w określonych przypadkach, postrzegany niekiedy jako tymczasowy kompromis, zasadniczo jest akceptowany przez opinię publiczną.

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich ( face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2-9 marca 2016 roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI (aw/ br) – 06.04.2016 r.]

Zdjęcie: Dzięki uprzejmości FreeDigitalPhotos.net (adamr)/ Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net (adamr)

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Wyszukiwarka
wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag