Współpraca Węgier, Polski, USA i Brazylii w ochronie rodziny

Węgierska wiceminister zasobów ludzkich ds. rodziny i młodzieży Katalin Novak, która wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej rodzinie zorganizowanej w Waszyngtonie oświadczyła w wywiadzie dla agencji MTI w Waszyngtonie, że  Węgry planują ścisłą współpracę w dziedzinie ochrony rodziny ze Stanami Zjednoczonymi, Polską i Brazylią. –  Chcemy działać nie przeciwko czemuś, ale na rzecz czegoś. Pragniemy występować z propozycjami sprzyjającymi dobrobytowi rodzin. Nie chcemy reagować na zjawiska społeczne, ale pracować nad propozycjami pomagającymi rodzinom– oznajmiła.

Katalin Novak Jednocześnie poinformowała, że ma powstać program współpracy między USA, Węgrami, Polską i Brazylią o nazwie „Partnerstwo na rzecz Rodzin”. Oznajmiła też, że w środę 4 grudnia br. inicjatywa ta została zgłoszona w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podkreśliła, że nie chodzi o luźną współpracę, ale o ścisłe współdziałanie, co w praktyce ma oznaczać wspólne występowanie przeciwko antyrodzinnym działaniom, spychającym życie rodzinne na dalszy plan.

Dodała też, że w rozmowach prowadzonych w Waszyngtonie obok szefa Rady Polityki Wewnętrznej, Joe Grogana, uczestniczyli politycy republikańscy, szefowie politycznych organizacji konserwatywnych i wyznaniowych z USA oraz eksperci z Brazylii i Hiszpanii. Była także obecna reprezentacja Polski. Robert Szaniawski, rzecznik ambasady RP w Waszyngtonie poinformował PAP, że konferencja ta odbyła się w jednym z budynków na Kapitolu. Była współorganizowana przez Węgry, Brazylię i USA. Uczestniczył w niej także przedstawiciel ambasady RP.

Konferencja była poświęcona omówieniu aktualnych trendów demograficznych oraz wielu aspektów prowadzenia polityki rodzinnej w poszczególnych krajach - stwierdził Szaniawski. Podkreślił też, że jest bardzo ważne, aby o problemach dotyczących rodziny mówić na wielu forach międzynarodowych – w ONZ i na konferencjach organizowanych przez różne kraje i środowiska.

Katalin Novak dodała: - To miłe, że USA widzą węgierski system wspierania rodzin jako wzór, starają się przejąć niektóre jego elementy i ogólnie wysoko cenią węgierską politykę rodzinną.

Źródło: PAP/ Niezależna, opracowanie własne - 5.grudnia 2019 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.