Potrzebna lepsza ochrona dzieci przed pornografią w Internecie

Co dziesiąta strona w Internecie ma charakter pornograficzny. W każdej minucie materiały pornograficzne w sieci oglądają na świecie miliony osób. W ciągu minuty zyski z pornografii w Internecie wynoszą ok. 200 tys. dolarów. Pornografia to nie zabawa ani rozrywka, lecz globalny - ogarniający współczesny świat - przemysł.

Ponad 84% dorosłych uważa, że podmioty udostępniające Internet w miejscach publicznych (kawiarnie, biblioteki, centra handlowe) powinny stosować narzędzia, chroniące dzieci przed pornografią, np. weryfikację wieku lub filtry antypornograficzne. Blisko 68% jest za wprowadzeniem na stronach pornograficznych realnej, a nie tylko pozornej weryfikacji wieku – wynika z badań zleconych przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, organizację pozarządową zajmującą się ochroną dzieci i młodzieży przed dostępem do pornografii.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zapytało dorosłych Polaków o dostępność pornografii internetowej. 85 proc. z nich stwierdziło, że powinna ona być dostępna tylko dla dorosłych, a zaledwie 7% uważa, że nie powinno być ograniczeń.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2019 roku na grupie 2 015 osób dorosłych. Blisko 68% respondentów uważa, że byłoby uzasadnione wprowadzenie na stronach pornograficznych realnej weryfikacji wieku odwiedzających je osób przy założeniu, że nie będzie konieczne podawanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres.

Przeciwnicy takiego rozwiązania stanowią jedynie 12%  dorosłych, a co piąta osoba nie ma zdania w tej kwestii.

Powszechny dostęp do Internetu w przestrzeni miejskiej, centrach handlowych, restauracjach czy bibliotekach otwiera najmłodszym użytkownikom smartfonów możliwość obejrzenia najbardziej wulgarnych i przesyconych przemocą treści pornograficznych. W większości przypadków w miejscach tych nie ma aktywnych zabezpieczeń i filtrów antypornograficznych.

Aż 84% dorosłych przyznaje, że podmioty oferujące korzystanie z Internetu wi-fi w przestrzeni publicznej dostępnej dla dzieci, powinny stosować narzędzia, które uniemożliwią najmłodszym klientom oglądanie, np. filmów pornograficznych. Zdecydowana większość dorosłych oczekuje, że w galerii lub centrum kultury ich dziecko będzie mogło korzystać z sieci wi-fi, w której strony pornograficzne są niedostępne. Według badania, tylko 8% respondentów nie zgadza się na takie rozwiązania, a podobny odsetek nie ma w tej sprawie swojego zdania.

Co ciekawe, aż 95% dzieci w wieku 14-16 lat uważa, że pornografia jest zbyt łatwo dostępna. Badanie takie przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w latach 2014-2017 w grupie 11 236 uczniów.

Wyniki badań odnoszą się do problemu, będącego tematem trwającej właśnie kampanii społecznej Stowarzyszenia Twoja Sprawa, która za pomocą spotu społecznego pokazuje, jak łatwo dzieci mogą docierać do pornografii.

Temat ten jest również przedmiotem prac powołanego w listopadzie 2018 przez STS zespołu roboczego, analizującego możliwe do wprowadzenia rozwiązania, które lepiej chroniłyby dzieci przed szkodliwością pornografii. Celem zespołu jest znalezienie rozwiązań, które w najlepszy możliwy sposób godziłyby takie wartości jak ochrona dzieci, prywatność, wolność gospodarcza i wolność słowa.

W pracach zespołu biorą udział, oprócz Stowarzyszenia Twoja Sprawa, takie instytucje i organizacje jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB, Związek Dużych Rodzin 3+, NASK oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zwraca uwagę, że problem został dostrzeżony także na poziomie regulacji unijnych. W zmienionej w listopadzie 2018 r. dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych stwierdza się, że pornografia należy do najbardziej szkodliwych treści, a ochrona małoletnich wymaga najsurowszych środków, wśród których dyrektywa wymienia m.in. narzędzia weryfikacji wieku. Dyrektywa powinna zostać zaimplementowana do września 2020 r.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna – 29 października 2019 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.