Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych we Francji

Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w dniach 26-27 października w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre w pobliżu Paryża. Wzięło w nim udział ok. 200 osób. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ) i Polska Misja Katolicka (PMK) we Francji. Patronat honorowy objęli bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś. Obrady rozpoczęła Msza św., której przewodniczył bp Lechowicz. W Kongresie uczestniczyli Polacy z Francji, Anglii, Irlandii, Belgii, Luksemburga, Szkocji, Grecji oraz Włoch. Głównym tematem były wyzwania stojące przed duszpasterstwem rodzin emigracyjnych.

W sobotę obrady otworzyli bp Lechowicz i ks. Brzyś. Następnie o roli, zadaniach i kierunkach rozwoju poradnictwa rodzinnego na rzecz wsparcia rodzin emigracyjnych mówił ks. prof. Paweł Landwójtowicz z Uniwersytetu Opolskiego. Ks. prof. Ryszard Sztychmiler z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat pt. Ochrona praw małżeństwa i rodziny: jaka jest, jaka powinna być, co robić?.Jak głosić Ewangelię rodziny w czasach genderyzmu mówili ks. prof. Andrzej Pryba z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca z Bydgoszczy. Terapii duchową małżonków omówiła Wiesława Kowalska, związana z Ruchem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wystąpili też: dr Grażyna Koszałka, przewodnicząca Komisji Rodziny PRDEZ oraz Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy.

Po nabożeństwie przebłagalnym za grzechy popełnione w życiu małżeńskim i rodzinnym odbyły się warsztaty podzielone na  trzy sekcje: poradnictwa rodzinnego, katechetyczną i młodzieżową.

W sekcji poradnictwa rodzinnego rozmawiano na temat zdrady małżeńskiej i odnawiania relacji w kontekście terapii systemowej i doskonalenia komunikacji interpersonalnej jako elementu profilaktyki przeciw rozwodowej, także w kontekście wskazanych przez papieża Franciszka zadań poradnictwa rodzinnego w badaniu ważności zawieranych małżeństw.

Sekcja młodzieżowa omawiała tematykę dotyczącą haseł: Komu w drogę, temu ABS, czyli co dalej z szóstym przykazaniem i czystością przedmałżeńską oraz Droga miłości prowadzi ku szczytom!.

Niedzielną część obrad rozpoczął wykład Marty i Henryka Kuczajów z Krakowa O potrzebie poradnictwa rodzinnego na emigracji przy PMK. Katarzyna i Stojgniew Paluszewscy z Bydgoszczy mówili o zadaniach doradcy życia rodzinnego w systemie duszpasterstwa rodzin, a Bożena Bassa i Katarzyna Król-Stronczek z Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny o sytuacji poradnictwa w zakresie naturalnego planowania rodziny. Iga i Konrad Grzybowscy z Fundacji Ster na miłość z Warszawy poruszyli problem motywacji doradcy do pracy z rodziną w parafii/misyjnej.

Małżeństwo. Razem ku wieczności to temat referatu Anny i Tadeusza Burzyńskich z Duszpasterstwa Rodzin Polonijnych w Rzymie, zaś Beata Kozłowska z Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii przedstawiła Wyzwania dla wspólnot chrześcijańskich, które stawiają czoła przemocy domowej i nadużyciom.

Niedzielne warsztaty dotyczyły superwizji jako narzędzia podnoszenia jakości udzielanego wsparcia przez doradców rodzinnych oraz czystości jako daru potrzebnego do rozwoju miłości.

Sekretarz i dyrektor archiwum PMK we Francji ks. dr Robert Czarnowski podkreśla, że tematyka kongresowa skupiła się wokół zagadnień związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem poradni dla polskich rodzin na emigracji, a także kształcenia animatorów. Odbywają się wykłady, dyskusje i warsztaty oraz modlitwa w intencji rodzin. Jest też sekcja młodzieżowa – dodał.

Rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś podkreślił, że duszpasterstwo emigracyjne musi być aktywne oraz innowacyjne, ale jednocześnie dostosowane do specyfiki poszczególnych parafii i wspólnot. Przypomniał, że PMK we Francji opublikowała we wrześniu w Lourdes dokument z wizją pracy na najbliższe lata, której filarami są: przyjąć, szukać, budować.

Widzimy w tym aspekcie szczególną rolę małżonków i rodzin, bo bez nich nasze parafie i wspólnoty emigracyjne nie będą funkcjonowały. Mamy nadzieję, że podczas Kongresu udało się określić kierunki i inspiracje do dalszych działań  – powiedział ks. rektor PMK.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna/ La Ferté-sous-Jouarre, Niezależna.pl – opracowanie własne – 27 października 2019 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag