Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

III Międzynarodowy Kongres „Europa Christi" – O małżeństwie, rodzinie i wychowaniu

Atak na rodzinę jest związany z atakiem na narody – stwierdził ks. dr Zenon Hanas podczas warszawskiej części III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi", która odbyła się we wtorek 22 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hasło tegorocznego kongresu, to Europa Christi – Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., druga – w maju w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja kongresowa odbyła się w Nitrze na Słowacji i w Lublinie, a obecnie w Warszawie. Tematem sesji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie były słowa Jana Pawła II: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.

Inspiracją powołania Ruchu „Europa Christi” (Europa Chrystusa) była konferencja na temat stanu i współczesnych wyzwań dotyczących Starego Kontynentu, która odbyła się w 2016 roku w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. Założycielem i moderatorem Ruchu jest ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Prelegenci warszawskiej sesji podejmowali m. in. zagadnienia dotyczące prawa do małżeństwa i rodziny, wychowania oraz rodziny jako wartości w firmach rodzinnych.  Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW) przedstawił temat: Czy każdy ma prawo do małżeństwa i Rodziny? Wskazania Jana Pawła II. Odnosząc się do Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej przypomniał, że każdy ma prawo do zawarcia małżeństwa.  To prawo wynika z człowieczeństwa, z faktu bycia kobietą lub mężczyzną – podkreślił. Wskazał na wartość małżeństwa jako wspólnoty naturalnej, pierwotnej wobec państwa i społeczeństwa oraz przypomniał, że komunia rodzinna zaczyna się od komunii małżeńskiej. Małżonkowie mają prawo do bycia rodziną, która jest wspólnotą osób.

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW), przedstawił zagadnienie wychowania jako sztuki wzajemnego obdarzania człowieczeństwem. Wychodząc od „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II podkreślił, że aby mówić o wychowaniu, trzeba oprzeć się na prawdzie, że człowiek został powołany do życia w prawdzie i miłości oraz najpełniej realizuje się jako bezinteresowny dar z siebie. Poszukiwanie życia kreowanego przez siebie samego często kończy się tragicznie –  mówił ks. prof. Skreczko. W logice daru człowiek może się spełnić. Wychowanie to obdarzanie człowieczeństwem i obdarzanie dwustronne – dodał.

Natomiast ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW), mówiąc o rodzinie jako wartości w firmach rodzinnych, zaznaczył, że rodzina nie może i nie powinna być firmą. Jednak różne formy przedsiębiorczości mogą zyskać przez przymiotnik „rodzinne'". Właściwa droga prowadzi od szczęśliwego małżeństwa i rodziny do dobrze rozwijającej się firmy – podkreślił i dodał: Firma rodzinna buduje się na tradycji.

Trzeci panel konferencji rozpoczął wykład pt. Dyktatura politycznej poprawności. Wygłosił go prof. Eugenio Capozzi z Uniwersytetu w Neapolu. Wykładowca zauważył, że w dzisiejszych czasach ciągle słyszy się o politycznej poprawności w kontekście walki z dyskryminacją i dochodzenia praw mniejszości. – Za tym pojęciem stoi wizja świata mówiąca o tym, że cywilizacja zachodnia jest zła i winna, ponieważ doprowadziła do ciemiężenia i przemocy – powiedział podkreślając, że polityczna poprawność to świecka religia bez Boga.

Prof. Capozzi ostrzegał przed absolutyzmem relatywistycznym, w którym liczą się jedynie poruszenia ducha.  Wszelkie tradycyjne zwyczaje społeczne, nadane przez kulturę zachodnią, są uznane za wrogie i trzeba dążyć do stworzenia „społeczeństwa płynnego”, jak mówił Zygmunt Bauman: „rzeczywistości płynnej” – tłumaczył. Dodał również, że Kościół stanowi zagrożenie dla takiego sposobu pojmowania świata. Wykładowca nakreślił trzy postawy sprzyjające tworzeniu się takiej rzeczywistości. Po pierwsze, relatywizm kulturalny, głoszący, że wszystkie społeczności są równe i powinny się ze sobą stapiać. Po drugie, antyhumanistyczny ekologizm, mówiący o tym, że człowiek nie jest istotą stworzenia, lecz tylko jednym z elementów, natomiast ludzkość jest czymś, co zaburza równowagę na świecie. Po trzecie, przekonanie, że każda jednostka może decydować o tym, jaki styl życia wybrać i kontrolować swoje życie od początku do końca. - Najbardziej niebezpieczny dla rodziny jest ten trzeci problem. Gdy mówimy, że jednostka może autonomicznie decydować o sobie, odrzucamy rodzinę jako najważniejszą komórkę społeczną. Ta nowa ideologia neguje rzeczywistość rodziny, proklamuje społeczeństwo płynnych jednostek – stwierdził. Wykładowca zauważył, że celem politycznej poprawności jest zmiana sposobu myślenia i przedefiniowanie pewnych pojęć. – Możemy obserwować pewne kampanie, które prowadzą do zniszczenia rodziny. Propagowanie rozwodów, antykoncepcji, oddzielenie prokreacji od poczęcia, przypisanie matce absolutnej władzy nad poczęciem, zastępcze macierzyństwo... Przez to rodzicielstwo przestaje być faktem, a staje się prawem do samorealizacji – stwierdził. Małżeństwo jest definiowane na nowo. Wprowadza się prawo do małżeństw homoseksualnych. Rodzicielstwo staje się prerogatywą osób tej samej płci, co prowadzi do upłynnienia wartości – dodał prof. Capozzi. Jak zauważył, na tych zabiegach zyskują wyłącznie silne jednostki, natomiast słabsze wyłącznie tracą. Najsłabsze są dzieci, które nie mają żadnego prawa do decyzji w swojej sprawie – podkreślił. Profesor przyznał, że na zjawisko politycznej poprawności nie ma gotowej recepty. Naszym zadaniem jest afirmowanie natury ludzkiej – powiedział, dodając, że Europa powinna zwrócić się do swoich korzeni i powrócić do sakralizacji życia. To skarb, który powinien być przekazywany dalej przez nasze pokolenie i następne – podsumował.

Następnie głos zabrał ks. dr Zenon Hanas, który wygłosił referat pt. Rodzina w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak podkreślił wykładowca, z dorobku kard. Wyszyńskiego wynika, że nie można prowadzić sporu o rodzinę bez refleksji na temat antropologicznej wizji osoby ludzkiej, wychowania, pielęgnowania wartości. Dodał, że  dorobek kard. Wyszyńskiego powinien być cennym wkładem do współczesnej debaty o kształcie rodziny.

Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka, który wygłosił referat pt. Trzy kolumny sakramentu małżeństwa, opisujący m.in. jedną z fundamentalnych katechez Drogi Neokatechumenalnej. Podkreślił, że małżeństwo jest dziełem Boga. To Bóg sprawił, że dwie osoby stają się jednym ciałem na wzór Boga, który jest jeden w trzech osobach. Bóg powołał małżeństwo jako odblask swojej obecności. Stworzył małżeństwo, żeby pokazać, kim jest – powiedział. Wyjaśnił także, że we właściwym funkcjonowaniu małżeństwa ważne jest zadbanie o trzy małżeńskie ołtarze. Pierwszym z nich jest ołtarz eucharystyczny – wspólna modlitwa małżonków, uczestnictwo we Mszy św., trwanie w łasce uświęcającej. Drugi ołtarz to wspólny stół, przy którym rodzina powinna spożywać posiłki i podejmować dialog. Trzeci z nich to łoże małżeńskie, w którym wyraża się miłość i jedność małżeńska. Podkreślił, że należy również pamiętać o właściwiej hierarchii w rodzinie. Kochaj Boga na pierwszym miejscu, następnie kochaj męża, potem kochaj dzieci – podsumował.

O swoim doświadczeniu opowiedzieli również Jakub i Małgorzata, małżeństwo będące na Drodze Neokatechumenalnej. Wierność Ewangelii rzeczywiście umacnia małżeństwo. Słowo Dobrej Nowiny jest w stanie odbudować małżeństwo z najgorszego rozpadu. To co nam daje jedność, to wspólne przeżywanie sakramentów i odniesienie do Słowa Bożego, tam jest odpowiedź na wszystkie problemy życia codziennego – powiedział Jakub. Jego żona dodała, że wskazane przez ks. Gacka ołtarze stały się osobistym doświadczeniem ich rodziny i faktycznie ją jednoczą. Takie życie wpływa również na właściwe formowanie dzieci. Szczególnie dziś, kiedy seksualność jest tak bardzo akcentowana, ważne jest przekazywanie katechezy Kościoła na ten temat, pokazywanie, że jest w tym świętość – podkreśliła.

Kolejne sesje III Kongresu Ruchu „Europa Christi” zaplanowano we Wrocławiu (11 listopada) oraz Lwowie (18-20 listopada).

Źródło: Opracowano na podstawie informacji Katolickiej Agencji Prasowej – 22 października 2019

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag