PFROŻ: Obrońmy ich oboje – każde dziecko i każdą matkę!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystąpiła z apelem o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. PFROŻ oraz środowiska prorodzinne wezwały parlamentarzystów do nowelizacji ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci.

Obrońcy życia zrzeszeni w PFROŻ apelują o uchwalenie takiego prawa, które będzie chronić życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Sygnatariusze apelu opowiadają się za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki dziecka poczętego. Kobieta, która decyduje się na aborcję jest bowiem drugą ofiarą tego procederu.

Działacze pro-life apelują też o kompleksową i możliwie pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym kontekście czytamy: „pragniemy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób programem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania ciąży”.

Obrońcy życia podkreślają, że najbardziej zdecydowanej pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest życie lub zdrowie matki oraz gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa. Tak dla matki, jak i dla dziecka konieczna jest wtedy specjalna pomoc medyczna, psychologiczna, prawna oraz materialna.

Ze swojej strony, środowisko obrońców życia, w miarę swoich możliwości, zapewnia wsparcie i pomoc na każdym etapie przygotowania, uchwalania i wdrażania tak potrzebnego programu obrony i ochrony dziecka oraz jego matki.

Szczegóły apelu na stronie PFROŻ

[Na podstawie serwisu informacyjnego PFROŻ – 22.03.2016 r.]

Zdjęcie: Dzięki uprzejmości FreeDigitalPhotos.net (phaendin)/ Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net (phaendin)
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.