Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Komórki macierzyste należy pozyskiwać tylko z etycznie akceptowalnych źródeł

W amerykańskim senacie toczy się batalia o wprowadzenie zakazu finansowania badań nad komórkami macierzystymi pobieranymi od ludzkich embrionów. Finansowane mają być tylko badania  opierające się na metodach etycznie akceptowalnych.
Pod koniec lipca senatorowie Roger Wicker i Cindy Hyde-Smith (ze stanu Mississipi) ponownie zgłosili propozycję prawa, które zabrania rządowi federalnemu USA finansowania z podatków obywateli badań, które prowadzą do niszczenia ludzkich zarodków. Natomiast nakazywałoby przeznaczanie tych funduszy na rozwijanie technologii medycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych, pobieranych w sposób etyczny.

Ta propozycja jest najnowszą wersją Wicker's Patients First Act, która nakazuje rządowi federalnemu priorytetowe traktowanie finansowania badań nad wykorzystywaniem do terapii komórek macierzystych, ale zabrania „tworzenia ludzkiego zarodka dla celów badawczych” oraz metod prowadzących do niszczenia, wyrzucania lub ryzyka uszkodzenia żywego ludzkiego embrionu czy też wykorzystywania dowolnej komórki macierzystej, pozyskanej takimi metodami”.

Ustawa ta ma na celu skuteczne zablokowanie zarządzenia wykonawczego, wydanego przez byłego prezydenta USA Baracka Obamę, który upoważnił Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) do wspierania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi.
Sen. Wicker oświadczył: - Nie musimy wybierać pomiędzy promowaniem badań nad komórkami macierzystymi a szacunkiem dla ludzkiego życia.  Sen. Hyde-Smith
dodała: Zasady etyczne, szanujące godność ludzkiego życia, zawsze są najlepszym fundamentem nauki. Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi można osiągnąć bez niszczeniu ludzkich embrionów. Pod wnioskiem podpisało się ośmiu senatorów.

Początkowo wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych wydawało się niezwykle korzystne dla terapii wielu, dotychczas nieuleczalnych, schorzeń, co budziło wielkie nadzieje, przy jednoczesnych dylematach moralnych.  Komórki te bowiem są pluripotencjalne, czyli mają zdolność przekształcania się w dowolny rodzaj tkanek. Z czasem jednak okazało się, że wyniki terapii nie spełniają oczekiwań, a nawet prowadzą do niespodziewanych, niekorzystnych powikłań.

W 2007 roku naukowcy wynaleźli metodę pozyskiwania macierzystych komórek pluripotencjalnych z komórek somatycznych dorosłego człowieka przez wymuszanie ekspresji odpowiednich genów. Dzisiaj nauka umożliwia wykorzystywanie w tym celu komórek macierzystych pobieranych z łożyska lub krwi pępowinowej. Okazało się także, że zdolność taką posiadają komórki szpiku kostnego dorosłego człowieka, a ostatnio trwają prace nad pozyskiwaniem ich z miazgi trzecich zębów trzonowych.

W grudniu ubr. dr Tara Sander Lee – biochemik – zeznawała przed Izbą ds. Nadzoru i Reformy Rządu na temat wykorzystywania innych źródeł komórek macierzystych. Szczegółowo opisała, w jaki sposób krew pępowinowa, pobrana w czasie porodu i odpowiednio zakonserwowana, jest przechowywana w tzw. bankach tkanek. Wielu rodziców się na to decyduje i opłaca tę procedurę, gdyż stanowi ona bogate źródło komórek macierzystych, które mogą być wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej i przy przeszczepach oraz do dalszych badań. Obecnie wykorzystuje się je do leczenia osiemdziesięciu różnych chorób.

Dr Lee podkreśliła także, że komórki macierzyste pobrane z łożyska, płynu owodniowego lub własnego szpiku kostnego matki wykazują olbrzymi potencjał również w leczeniu dzieci w wieku prenatalnym.

Dzisiaj komórki macierzyste można pozyskiwać z różnych, etycznie akceptowalnych źródeł, jak krew pępowinowa, szpik kostny, oraz krew obwodowa mobilizowana przez czynnik kolonii granulocytów. Poszerzanie zakresu badań w tym zakresie jest wielką szansą dla wielu chorych.


Źródło: LifeSiteNews – 31 lipca 2019 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag