Co ważniejsze: obrona życia czy tożsamość dziecka?

Komitet Praw Dziecka (CRC) wezwał Polskę do likwidacji Okien Życia. Z uwagi na „naruszenie prawa dziecka do poznania swojej tożsamości”.

Oenzetowski Komitet zalecił promowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Prawo do poznania tożsamości jest dla ONZ ważniejsze od prawa do życia.

Komitet Praw Dziecka – jedno z ośmiu tzw. ciał traktatowych ONZ* - to grupa ekspercka, która monitoruje wdrażanie „Konwencji ONZ o prawach dziecka” przez rządy, które ratyfikowały Konwencję.

 

„Okna życia” - gdzie matki mogą anonimowo pozostawić noworodki - funkcjonują w większości krajów Europy. Stanowią one kolejną opcję zrzeczenia się praw do dziecka. Wcześniej matka ma możliwość zostawienia noworodka w szpitalu po porodzie. Może też wybrać skróconą ścieżkę adopcji.

Głównym organizatorem „Okien życia” w naszym kraju jest Caritas Polska. Instytucja od kilku lat współpracuje z zakonami, ponieważ najczęściej przy domach zakonnych znajdują się te bezpieczne miejsca do pozostawienia dzieci. Siostry dyżurują przez 24 godziny na dobę - noworodki trafiają do „okien” o różnych porach, zwykle pod osłoną nocy.

Po znalezieniu dziecka w Oknie Życia siostry natychmiast powiadamiają pogotowie i policję. Następnie dziecko zostaje przewiezione do szpitala, gdzie ma zapewnione badania i pełną opiekę medyczną. Dalszy jego los określają formalne procedury - nadanie dziecku personaliów przez sąd i rozpoczęcie procesu adopcyjnego.

Polskie „Okna życia” powstały po nasilających się informacjach o noworodkach zostawianych w śmietnikach, czy zabijanych przez swoje matki. Ratują nie tylko dzieci przed śmiercią na wysypisku, ale ratują też matkę przed syndromem proaborcyjnym, czy przed myślą, że naraziła swoje dziecko na śmierć porzucając je w niebezpiecznym miejscu. W Polsce, dzięki istnieniu „okien” uratowano 83 niemowlęta. W 2013 r. było ich 18, w 2014 - 8, a w 2015 - 5.

Oczywiście, funkcjonowanie „Okien” ma pewne minusy. Nikt nie twierdzi, że jest to rozwiązanie idealne. W przypadku wielu dzieci nic nie wiadomo o matce, jej rodzinie, przebiegu ciąży, potencjalnym obciążeniu dziecka chorobami. Adoptowane dziecko kiedyś będzie chciało dowiedzieć się czegoś o swojej rodzinie biologicznej, tj. o swoich korzeniach. Dzieci z ‘Okien życia’ raczej nie będą miały takiej możliwości.

Życie dzieci trzeba ratować za wszelka cenę. Dlatego polskich Okien Życia broni m.in. rzecznik praw dziecka Marek Michalak: "Nie można likwidować alternatywy, która może uratować dziecku życie".

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI – 20.10.2015 r.; także: HLI PL]

* Część traktatów i konwencji przyjętych w ramach systemu ONZ, a związanych z prawami człowieka przewiduje utworzenie tzw. ciał traktatowych (treaty bodies), które mają za zadanie nadzorowanie oraz implementację postanowień traktatów. Do najważniejszych ciał należą: Komitet Praw Człowieka. Komitet Praw Dziecka, Komitet Przeciwko Torturom, Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej.

Zdjęcie: MorgueFile (GaborfromHungary) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.