Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w nowej odsłonie i w bliższej współpracy z europejskimi strukturami pro-life

Jak zawsze w pobliżu Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w dniu 31 maja odbyła się druga część Walnego Zebrania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny (PFROŻiR). Pierwsza część zebrania odbyła się w marcu 2018 roku, dyga dopiero po zatwierdzeniu przez sąd uchwalonych zmian w statucie. Prezesem PFROŻIR został wybrany Jakub Bałtroszewicz z Krakowa i zobowiązany do zwołania drugiej części zebrania.

Nowo wybrany zarząd podjął ważną decyzję o rozszerzeniu obecności przedstawicielstwa polskich organizacji pro-life w europejskich strukturach: Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of Us” oraz w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE).

Obie organizacje zgodziły się, żeby formalnie wszystkie podmioty, które tworzą zarząd PFROŻiR, weszły w ich struktury, dysponując jednym głosem jako  Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Jest to istotny krok w stronę jednoczenia się ruchów obrony życia w Europie w celu odzyskania fundamentalnych wartości takich jak: godność osoby ludzkiej, ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy tradycyjny model rodziny.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych, zajmujących się obroną życia poczętego oraz wspieraniem rodziny.  Są to: niesienie pomocy materialnej, edukacja społeczna, aktywne uczestnictwo w życiu politycznym na szczeblu samorządowym, krajowym i unijnym. Najważniejszym jednak celem, który od początku przyświeca federacji, jest prawna ochrona życia każdego poczętego dziecka.

Źródła: PFROŻiR, informacja własna – 5 czerwca 2019

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.