Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Politycy wspierający zabijanie dzieci poczętych nie mogą przystępować do Komunii św.

Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła katolickiego jednoznacznie kwalifikuje zabójstwo dziecka poczętego jako czyn, po którego zaistnieniu sprawca automatycznie zaciąga ekskomunikę. Sprawa bywa jednak różnie interpretowana. W praktyce Kościoła na Zachodzie Europy i w USA wielu wiernych zawsze przystępuje do Komunii św. bez osobistej refleksji nad możliwością  popełnienia grzechu ciężkiego. Nieustanne kontrowersje budzą sytuacje, w których Eucharystię publicznie przyjmują prominentni politycy, którzy jednoznacznie, skutecznie i z osobistym przekonaniem angażują się w procesy legislacyjne, mające na celu legalizację zabijania dzieci w okresie prenatalnym. Wszelka dyskusja na ten temat wywołuje potężną agresję tzw. katolików „za wolnym wyborem” i ataki zarówno na obrońców życia, jak kapłanów katolickich. Sprawa jednak regularnie powraca.

Tym razem bardzo jednoznacznie wypowiedział się bp Thomas Paprocki ordynariusz diecezji Springfield w stanie Illinois w USA. Biskup Paprocki urodził się w Chicago w rodzinie polskich imigrantów. Języka polskiego uczył się w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Oświadczył on bardzo jednoznacznie, że politycy, którzy głosowali przeciwko ochronie dziecka poczętego, nie powinni podchodzić do Komunii św. Oświadczenie kurii diecezji Springfield było spowodowane przegłosowaniem w parlamencie stanowym prawa zezwalającego na zabicie dziecka aż do urodzenia się, a więc także w czasie porodu. 

Dekret i list bp. Thomasa Paprockiego został rozesłany do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się za aborcyjną ustawą. W dokumencie wymieniono imiona i nazwiska dwóch deputowanych, którzy publicznie deklarują, że są katolikami, lecz od lat ich czyny świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Tzw. katoliccy politycy wyrządzili szkodę osobom wierzącym w całym kraju – stwierdził bp Paprocki.

Ordynariusz Springfield powołał się na kanon 915. Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi o tym, że do Komunii św. nie należy dopuszczać m.in. osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Jest nim wieloletnie, publiczne wspieranie zbrodni, jaką jest aborcja. Także wszyscy inni prawodawcy, którzy choćby jednorazowo wsparli projekty wymierzone w świętość ludzkiego życia, nie powinni przyjmować Komunii św., dopóki nie pojednają się z Bogiem i Kościołem.

Kiedy są ludzie, którzy przez swoje zewnętrzne i obiektywne działania, w sposób uporczywy manifestują swój ciężki grzech, moim obowiązkiem jako biskupa jest zareagowanie na to w sposób adekwatny – powiedział bp Paprocki. Powołuje się on także na starożytny traktat Didache, który już w początkach chrześcijaństwa zakazywał aborcji i dzieciobójstwa.

Natomiast dla osób, które zasłaniają się epoką posoborową i potrzebą dostosowania się do czasów współczesnych, hierarcha cytuje konstytucję Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. Stwierdza ona niepodważalnie, że życie podlega najwyższej ochronie od poczęcia, a aborcja i dzieciobójstwo są ohydnymi zbrodniami.

W ostatnim czasie, nie po raz pierwszy, bardzo mocno i jednoznacznie o aborcji wypowiedział się papież Franciszek, nazywając ją potworną zbrodnią i porównując do wynajęcia płatnego zabójcy.

Teraz jednak mamy polityków, którzy uważają się za katolików, mówiąc jednocześnie, że Kościół myli się w sprawach aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny. Myślę, że nie możemy pozwolić sobie na niekwestionowanie takich tez. – powiedział bp Paprocki.
 

Watykan News, 07 czerwca 2019, 15:53

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag