W Polsce powstanie niezależna od władz komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) opublikowała komunikat o zaawansowanych pracach nad projektem ustawy o powołaniu „Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15".

Zaznaczono, że ustawa ma zapewnić "skuteczną i adekwatną" reakcję organów państwa, a także organizacji pozarządowych, instytucji prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, kulturalną i związaną z wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, Kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, na przypadki zgłaszania przestępstw pedofilskich.

Zdaniem rządu, projekt powołania komisji to kolejny mechanizm walki państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli 15 lat.

Jak podkreśla komunikat KPRM, ustawa ta jest bardzo potrzebna z uwagi na “brak kompleksowych rozwiązań w zakresie walki Państwa z problemem przestępczości na tle seksualnym”, zwłaszcza w przypadkach dotyczących nieletnich.

Projekt ustawy ma zmienić, dotychczas istniejącą niemożność ścigania sprawców z powodu upływu terminu przedawnienia karalności, do którego zalicza się czas dochodzenia ofiar do pełnoletności. Chodzi także o otoczenie ofiar szczególną troską oraz przywrócenia im poczucia godności oraz o napiętnowanie sprawców.

Z uwagi na charakter swoich zadań, komisja ta ma pozostać  niezależna od organów władzy publicznej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie tego projektu i jego przedstawienie rządowi jest Marek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów.

Źródła: Komunikat KPRM, informacja Katolickiej Agencji Informacyjnej

Ilustracja: Book photo created by freepik - www.freepik.com

Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.