„Mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Watykański dokument o gender

Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender (tzw. płeć kulturowo-społeczna). W ogłoszonym przed kilkoma dniami dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii oraz narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Jednocześnie Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy chodzi o postrzeganie obu płci – w odniesieniu do zachowań, norm i przypisywanych wartości - w różnych kulturach.

Dokument zatytułowany „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii gender w edukacji” przygotowała Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Jak przyznał jej prefekt, powstał on w odpowiedzi na zagrożenie z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą narzuca się ideologię gender i jednocześnie eliminuje inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im anachroniczność.

Tymczasem, jak przypomina kard. Giuseppe Versaldi, teorie gender, zwłaszcza te radykalne, oddalają się od realiów i podporządkowują wszystko emocjonalnym decyzjom podmiotu. W ten sposób tożsamość płciowa, a w konsekwencji również rodzina stają się czymś niejednoznacznym, „płynnym”. Dąży się do zlikwidowania różnicy płciowej pod pretekstem, że nie ma ona najmniejszego znaczenia dla rozwoju osobowego.

Na ideologię gender Kościół odpowiada antropologią chrześcijańską. Jednakże, jak zastrzegł podczas prezentacji dokumentu kard. Versaldi, by podważyć tę ideologię wystarczą argumenty, które nie odwołują się do wiary. Również i bez niej można w sposób racjonalny wykazać istotną rolę ciała w określeniu tożsamości osoby. Tożsamość człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z matką i z ojcem ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. Płeć neutralna czy trzecia płeć jest natomiast czystym wymysłem.

Watykański dokument rozróżnia jednak ideologię gender od studiów genderowych. O ile ideologii nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską, o tyle na polu studiów są kwestie, które mogą być przedmiotem dialogu. Chodzi tu m.in. o równą godność kobiety i mężczyzny, znaczenie samej kobiecości, a także o wychowanie do szacunku dla każdego człowieka, bez względu na jego niepełnosprawność, rasę, religię czy tendencje uczuciowe, walcząc z wszelkimi przejawami nękania czy nieuzasadnionej dyskryminacji.

Nowy watykański dokument sytuuje problem ideologii gender w szerszym kontekście kryzysu, jaki przeżywa dziś zarówno edukacja, jak i antropologia. Panuje bowiem coraz większy zamęt, gdy chodzi o to, kim jest człowiek i co mamy przekazywać przyszłym pokoleniom. Zapomina się, że osoba ludzka jest bytem integralnym, a nie sumą elementów, które można izolować bądź swobodnie nimi manipulować.
 
[Za: Serwis informacyjny Vatican News/ PL (Krzysztof Bronk) – 10.06.2019 r.]
 
Zdjęcie: Unsplash (Priscilla Du Preez) – FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.