Antoni Szymański w Senacie RP - gratulujemy!

Antoni Szymański zdobył mandat senatora. Szymański to wieloletni działacz środowiska pro-life, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz były członek Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

Od kilkunastu lat zaangażowany również w politykę - był posłem III kadencji i senatorem VI kadencji. W wyborach parlamentarnych 2015 startował do Senatu z okręgu nr 66 (powiaty gdański, starogardzki, tczewski) z listy Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 43 842 głosy.

Senator Szymański ma dokładnie sprecyzowane plany swojej działalności parlamentarnej. W rozmowie z przedstawicielem KAI powiedział: „Zajmuję się polityką społeczną, w tym szeroko rozumianą polityką rodzinną. Będę uczestniczył w pracach senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej”.

Jako senator Antoni Szymański będzie dążył do ponownego podjęcia prac nad dokumentem, który - na podstawie wspólnej deklaracji rządu i Episkopatu Polski sprzed kilku lat - omówiłby najpilniejsze postulaty polityki rodzinnej w naszym kraju. W tym dokumencie Szymański chciałby zaproponować określone rozwiązania w zakresie pomocy rodzinie i pracy na rzecz większej trwałości rodzin.

W swoich działaniach na rzecz rodziny senator Antoni Szymański nie będzie osamotniony. Do parlamentu dostało się również kilkoro znanych działaczy katolickim. Miedzy innymi Halina Szydełko, Jan Maria Jackowski, Tomasz Latos, Piotr Pyzik Robert Telus i Wojciech Skurkiewicz.

[Na podstawie serwisu internetowego eKAI (lk/ br) – 29.10.2015 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (Sławomir Kaczorek/ Senat RP) – CC BY-SA 3.0 pl

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.