Chory jest niepowtarzalną osobą

Przez ostatnie dziesięciolecia system opieki zdrowotnej bardzo się zmienił. Podobnie jak samo podejścia do medycyny oraz relacja z chorym. Postęp techniczny utorował drogę nowym metodom diagnostycznym i nowym terapiom, ale jednocześnie przyniósł liczne problemy natury etycznej. Takimi refleksjami Papież Franciszek, którymi podzielił się na audiencji dla przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Zdrowia.

Wielu uważa, że wszystko, co umożliwia medycyna jest samo w sobie dopuszczalne, ale w rzeczywistości działania medyczne w odniesieniu do osoby ludzkiej mogą być podjęte tylko wtedy, gdy poszanowane jest życie i godność człowieka.
 
Praktyka sprzeciwu sumienia w sytuacjach, w których zagrożona jest integralność ludzkiego życia, opiera się na osobistym przekonaniu, że nie wolno działać w sposób sprzeczny z wyznawanym systemem etycznym. To szczególne świadectwo wobec środowiska medycznego, jak również wobec pacjentów oraz ich rodzin.

“Decyzja wynikająca ze sprzeciwu sumienia (…) powinna być podejmowana z szacunkiem, aby nie stała się powodem do pogardy lub pychy. Należy ją realizować z pokorą, aby nie budzić w tych, którzy na was patrzą uczucia, które nie pozwoliłoby zrozumieć prawdziwych motywacji, jakie wami kierują” – podkreślił Papież.

Franciszek wskazał na Jezusa jako tego, który słowem i gestem ukazywał, że każdy człowiek jest osobą jedyną i niepowtarzalną. Takie podejście jest dzisiaj bardzo potrzebne, ponieważ prywatyzacja opieki zdrowotnej stawia na pierwszym miejscu wymóg redukcji kosztów oraz racjonalizację działań.

Zmieniło to podejście do choroby i do samego chorego. Najważniejsza jest skuteczność leczenia, natomiast w dalszej kolejności zwraca się uwagę na osobę, jej zrozumienie, wysłuchanie i towarzyszenie jej, a to jest potrzebne do postawienia właściwej diagnozy oraz podjęcia skutecznego leczenia.

„Stawać się towarzyszami drogi tych, którzy stoją obok was, szczególnie ostatnich, najbardziej zapomnianych, wykluczonych – to najlepszy sposób, aby lepiej i głębiej zrozumieć różne sytuacje, a także dobro moralne, które należy realizować” – mówił Papież.

Uzdrowienie dotyczy nie tylko ciała, dotyka również ducha. Papież podkreślił, że chory nie może być traktowany jak pionek w systemie służby zdrowia, publicznego lub prywatnego, nie może czuć się jak element na taśmie produkcyjnej. Pacjent powinien być rozumiany i leczony w drodze indywidualnego podejścia - tak, jak to czyni Bóg.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Vatican News/ PL (K.Ołdakowski SJ) – 17.05.2019 r.]

Zdjęcie: Unsplash (Arvin Chingcuangco) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.