Walka z pedofilią

Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu karnego. Zawiera ona sporo zmian w obszarze walki z pedofilią. Według nowych przepisów, za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat.

Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Dożywocie grozi również sprawcy w sytuacji, jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka.

Najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu. Ponadto w tzw. "rejestrze pedofilów" zostanie ujawniony zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Wprowadzono też nowe typy przestępstw za czyny, z których część nie była dotąd zagrożona karą.

Pierwotnie projekt noweli zakładał podwyższenie granicy wieku, z którą związana jest ochrona prawno-karna dzieci do 16 lat. Jednak ostatecznie nowela pozostawia granicę ochrony karnej przed czynami pedofilskimi na poziomie 15 lat.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 263 posłów, trzech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nad nowelą nie wzięło udziału 143 ze 145 członków klubu PO-KO, zaś dwóch zagłosowało za przyjęciem noweli. Nie głosował też żaden z członków Nowoczesnej. 15 członków klubu Kukiz'15 zagłosowało za nowelą. Za przyjęciem noweli zagłosowała także większość członków klubu PSL-UED - 15 z nich było za, zaś dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Teraz ustawa trafi do Senatu.

 

[Na podstawie informacji prasowych]

 

Zdjęcie: Sejm RP/ fot. Kancelaria Sejmu

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.