O tożsamości płciowej

Bycie mężczyzną i kobietą jest cechą biologiczną, z którą jednak w ciągu wieków i w zależności od kultury połączono wiele oczekiwań społecznych oraz wartości symbolicznych.

W Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie zorganizowano sesję pod hasłem „>Mężczyzną i kobietą stworzył ich< (Rdz 1,27). Paradygmaty męskości i kobiecości w starożytnym chrześcijaństwie”. Odbyła się ona w dniach 9-11 maja br. w ramach dorocznych spotkań specjalistów z dziedziny chrześcijaństwa pierwszych wieków.

Poszczególne wystąpienia ukazywały to jak widziano i rozumiano rolę kobiety i mężczyzny w początkach chrześcijaństwa. Temat analizowano w kontekście podejścia społeczeństwa pogańskiego i judaizmu do tożsamości płciowej.  

Postawa Jezusa Chrystusa w wielu aspektach była rewolucyjna. Także św. Paweł podkreślał równość mężczyzny i kobiety (por. Ga 3, 28). Jednak z drugiej strony sankcjonował podporządkowanie kobiety (por. 1 Tm 2, 8-15) i czynił z mężczyzny obraz i chwałę Boga (por. 1 Kor 11, 1-16). Nie korespondowało to z Księgą Rodzaju (por. 1, 27), która przypisuje obu płciom godność bycia imago Dei, czyli obrazem Boga.

W konsekwencji doszło do wprowadzenia pewnych działań i instytucji, które podkreślały lub prowadziły do powstawania nierówności płci, np. związek między męskością a sprawowaniem władzy. Z drugiej strony chrześcijaństwo stanęło w obronie godności i praw kobiety idąc za przykładem Jezusa Chrystusa.

Instytut Augustinianum jest uczelnią agregowaną do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i pozostaje w zależności od Stolicy Apostolskiej. W tym roku obchodzi 50-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Doroczne spotkanie odbyło się już po raz 47. i zgromadziło specjalistów z wielu krajów świata, w tym także z Polski.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Vatican news/ PL (M.Raczkiewicz) – 11.05.2019 r.]

Zdjęcie: Rzym, Hypogeum przy Via Dino Compagni, Prarodzice

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.