Dom Narodzin

Niektóre kobiety chciałyby urodzić w domu, ale obawiają się, że w sytuacji powikłań nie zdążą na czas dotrzeć do szpitala. Innym realia mieszkaniowe utrudniają powitanie maluszka w sypialni rodziców. Dla kobiet, które marzą o naturalnym porodzie w warunkach zbliżonych do domowych, zespoły położnych w kilku miastach (np. Kraków, Oleśnica, Warszawa) mają ciekawą propozycję - Przyszpitalny Dom Narodzin. Jest to forma pośrednia pomiędzy porodem szpitalnym a domowym.

Filozofia Domu Narodzin zbudowana jest wokół faktu, że ciąża i narodziny są naturalnymi procesami w życiu kobiety. Nie powinno się w nie nadmiernie ingerować. Rodząca matka potrzebuje natomiast fizycznego, emocjonalnego i informacyjnego wsparcia. Tymczasem na szpitalnych salach porodowych zbyt wiele jest medykalizacji porodu i osamotnienia rodzących.

Dom Narodzin jest przystosowany i wyposażony do sprawowania opieki nad kobietami w ciąży niskiego ryzyka i porodami fizjologicznymi. Istnieją konkretne sytuacje, w których odradza się kobietom rodzenie w Domu Narodzin.

Na liście przeciwwskazań są ciężkie choroby matki (m.in. układu krążenia, oddechowego, endokrynologiczne, nowotworowe, zakaźne, neurologiczne, psychiczne) mogące mieć wpływ na przebieg porodu. Dom Narodzin nie podejmuje się również prowadzenia porodu u kobiet po operacjach macicy (również cięciu cesarskim), po poważnych uszkodzeniach dróg rodnych, krwotoku położniczym, stanach zatorowo – zakrzepowych. Położne nie kwalifikują także wieloródek (powyżej 4 porodów) oraz ciężarnych powyżej 42 lat lub małoletnich.

Kilka przyczyn leży niejako „po stronie” dziecka: szacowana masa płodu poniżej 2500 g lub powyżej 4200g, położenie inne niż główkowe w momencie rozpoczęcia porodu, ciąża mnoga.

Z powodu istnienia sytuacji wykluczających, konieczna jest wizyta konsultacyjna. Położna bądź lekarz indywidualnie rozpatruje możliwość odbycia porodu w Domu Narodzin. Na taką wizytę mamy zapraszane są około 36 tygodnia ciąży.

Położna zapoznaje się z oczekiwaniami kobiety, jej stanem zdrowia, dotychczasowym przebiegiem ciąży, wszystkimi (!) wynikami badań. Po zebraniu wywiadu oraz analizie dokumentacji zapada decyzja o kwalifikacji do porodu naturalnego. Poszczególne Domy podają zestaw dokumentów, z którymi należy zgłosić się na wizytę kwalifikacyjną.

Ze względu na lokalizację Domu Narodzin na terenie szpitala – i warunki do udzielenia natychmiastowej pomocy – w razie komplikacji rodząca zostaje przewieziona na Blok Porodowy.

W Domu Narodzin nie podejmuje się żadnych interwencji medycznych mających na celu przyspieszenie porodu. Kobieta rodziła w swoim własnym rytmie. Położne korzystają jedynie z naturalnych metod stymulacji czynności skurczowej. Pozwalają na sen, relaks, posiłek.

Personel Domu Narodzin to naprawdę doświadczone położne. Jeśli w czasie porodu zaobserwują jakiekolwiek nieprawidłowości, pacjentka zostaje przeniesiona na szpitalny Blok Porodowy. Taki transfer najczęściej oznacza dalszą opiekę w warunkach umożliwiających skorzystanie np. ze znieczulenia zewnątrzoponowego, farmakologicznej stymulacji porodu lub wzmożonego nadzoru medycznego. Czasami jednak zachodzi konieczność rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie.

Po porodzie w Domu Narodzin opiekę nad matką i jej dzieckiem sprawują położne. Noworodek badany jest codziennie przez lekarza pediatrę.

Po fizjologicznym porodzie możliwy jest powrót do domu już po 24 godzinach od urodzenia dziecka. W takim przypadku mama i noworodek zgłaszają się na wizytę kontrolną w 3-6 dobie połogu. Wizyta ma na celu ocenę stanu położniczego, ogólnego oraz psychicznego  mamy, ocenę przebiegu laktacji, kontrolę masy ciała dziecka, kontrolę przebiegu żółtaczki fizjologicznej noworodka, pobranie noworodkowi krwi do analizy w kierunku fenyloketonurii, niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy oraz wykonanie przesiewowego badania słuchu noworodka.

[Na podstawie materiałów informacyjnych Szpitala Specjalistycznego św. Zofii (Warszawa) oraz Fundacji Rodzić po Ludzku (wykład Ines Junge)]

Zdjęcie: Unsplash (Filip Mroz) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.