Samorządowa Karta Praw Rodzin przyjęta

Powiat Łowicki to pierwszy samorząd w Polsce, który przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR). W skład Rady Powiatu Łowickiego wchodzi 19 radnych - za przyjęciem dokumentu głosowało jedenastu, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało. Prorodzinne rozwiązania Karty są pewnego rodzaju antidotum na program warszawskiej Deklaracji LGBT+. Radni powiatu łowickiego otworzyli drogę do przyjęcia Karty przez władze lokalne w całej Polsce. Prace nad wdrożeniem Karty Praw Rodzin trwają już w kilkudziesięciu samorządach na terenie Polski.

Atak na małżeństwo, rodzinę i niewinność dzieci prowadzony jest poprzez wykorzystywanie przepisów lokalnych. To sposób na zmianę mentalności Polaków i przemodelowanie społeczeństwa w duchu ideologii gender. Lobbowanie na rzecz LGBT jest finansowane ze środków przekazywanych przez zagraniczne fundusze i fundacje, które w ten sposób wpływają na rzeczywistość prawną i społeczną w Polsce.

Jednak większość Polaków odrzuca ideologiczne postulaty ruchu LGBT, a wielu samorządowców chce aktywnie przeciwstawić się ofensywie zgorszenia i ideologicznej wojny w samorządach. Wychodząc im naprzeciw Instytut „Odo Iuris” przygotował projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin, dzięki której słuszne postulaty można ująć w konkretnych dokumentach.

SKPR to konkretny program możliwy do realizacji na poziomie miasta, gminy, powiatu czy województwa. Gwarantuje prawa rodziców w szkole i bezpieczeństwo dzieci przed gorszącymi programami edukacji seksualnej opartymi na kontrowersyjnych wytycznych WHO. Zakazuje finansowania programu LGBT z kasy samorządowej, przewiduje powołanie rzeczników praw rodzin oraz przeszkolenie pracowników gminy, w tym pracowników opieki społecznej w duchu autonomii rodziny i jej praw. Postuluje też promowanie przedsiębiorców, którzy przyjmą rozwiązania służące rodzinie. Co najważniejsze, deklaruje poddanie każdego prawa lokalnego weryfikacji w kontekście wpływu, jakie wywierać będzie na rodzinę.

W promocję Karty zaangażowało się wiele organizacji społecznych, m.in: Ordo Iuris, Fundacja Mamy i Taty, CitizenGo i inne.

[Na podstawie materiałów prasowych]

Zdjęcie: Unsplash (Alex Bocharov) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.