Jak ważna dla dzieci jest dobra relacja pomiędzy mamą i tatą!

Dziecko jest owocem związku rodziców i jest w tym związku bardzo ważne. Oboje rodzice – tak mama, jak i tata - oddziaływają na dziecko poprzez jakość swojej relacji. Ojciec mający dobrą więź z matką swoich dzieci, będzie częściej angażował się w opiekę i spędzał z nimi więcej czasu. Dzięki temu jego potomstwo będzie się lepiej rozwijało psychicznie i emocjonalnie.

Zespół amerykańskich pediatrów i psychologów przeprowadził badania dotyczące pozytywnego zaangażowania rodziców w opiekę i wychowanie dziecka. Obserwowano podejmowanie przez matkę i ojca działań szczególnie korzystnych dla rozwoju dziecka – czytanie książek, wspólne uczenie się wierszyków czy rymowanek, wspólne zabawy.

Poprzednie badania ograniczały się głównie do analizy zachowania matki oraz dobrze sytuowanych rodzin. Tym razem grupa badawcza składała się z par rodzicielskich i była bardzo zróżnicowana, również etnicznie i ekonomicznie.

Badacze zastosowali tzw. podejście systemowe i założyli, że diada rodzicielska (matka-ojciec) istotnie wpływa na dziecko. W realizowanym projekcie oceniali jakość relacji matka-ojciec i badali jak się ona przekłada na pozytywne zaangażowaniem rodziców w opiekę i wychowanie dziecka.

Okazało się, że pozytywne doświadczenia związane z relacją między matką i ojcem skutkowały pozytywnym zaangażowaniem rodziców we wspólnie spędzony czas z noworodkiem, niemowlęciem czy małym dzieckiem (do 5 lat).

Co ciekawe, jakość relacji między rodzicami była tu nadzwyczaj silnym czynnikiem – struktura rodziny, jej zamożność czy pochodzenie etniczne zasadniczo nie miały aż tak dużego wpływu.

Jak ważna dla dzieci jest relacja pomiędzy mamą i tatą! Dobry związek, przynosi dobre rezultaty. Oboje rodzice wykazują wówczas większe zaangażowanie w opiece i wychowaniu dzieci. Ponadto, dodatkową korzyścią, jaką niesie ze sobą zdrowa relacja pomiędzy mamą a tatą, jest modelowanie zachowań dziecka i bycie wzorem do naśladowania.

Mamo, wzmocnij relację i więź z tatą! Tato, wzmocnij relację i więź z mamą!

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie abstraktu artykułu źródłowego]

Materiał źródłowy:
E.A.Baker, H.DeLuca Bishop, L.A.Stigall, M.H.M.van Dulmen, “Positive parental engagement: Investigating the role of the mother–father relationship”, in: “Journal of Family Psychology, 2018, 32(8), p. 1005-1014; http://dx.doi.org/10.1037/fam0000470

Zdjęcie ilustracyjne: Unsplash (Alberto Casetta) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.