Dzieci poczęte z gwałtu podczas wojny powinny żyć!

Rada Bezpieczeństwa ONZ zaaprobowała rezolucję potępiającą gwałt jako broń w walce podczas wojen. Dwa państwa – Rosja i Chiny – wstrzymały się od głosu. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wypowiedział się Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Abp Bernadito Auza zdecydowanie potępił akty okrucieństwa w postaci gwałtów dokonywanych przez uzbrojone bojówki, terrorystów, ale także regularne wojska. Również przez żołnierzy działających z mandatu ONZ, aby służyć sprawie pokoju i bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Watykanu apelował o bezwzględne zakończenie milczenia i bezkarności wobec tych przestępstw. Należy przejść do odpowiedzialności, sprawiedliwości i naprawie krzywd. Potrzebne są bardziej solidne mechanizmy, dzięki którym staną przed wymiarem sprawiedliwości ci, którzy dopuścili się zbrodni gwałtu.

Abp Bernadito Auza stwierdził także, że nie można odmawiać prawa do życia dzieciom poczętym w wyniku gwałtu. Prawo do życia i inne prawa tych dzieci powinny być szanowane i zagwarantowane, tak jak prawa wszystkich innych ludzi.

Stolica Apostolska uważa, że te niewinne istoty powinny być przyjęte i kochane, a nie stygmatyzowane i odrzucane. Nie można odmawiać im prawa do urodzenia się. Należy także udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy ocaleli oraz ofiarom, aby znaleźli uzdrowienie oraz nadzieję po doznanej traumie.

[Za: Serwis informacyjny Radio Watykańskie (K. Ołdakowski SJ) – 26.04.2019 r.]

Zdjęcie ilustracyjne: Unsplash (Artem Kovalev) - FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.