Polska: Legalnie odbieramy życie poczętym dzieciom. W 2017 r. zginęło ponad tysiąc

W 2017 r. w majestacie prawa odebrano życie 1057 poczętym dzieciom! Jedyną pociechą jest tu fakt, że dokonano o 41 aborcji mniej niż rok wcześniej. Do Sejmu RP, z niemal półrocznym opóźnieniem, wpłynęło sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2017 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Najwięcej dzieci poniosło śmierć z powodu tego, że badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Zginęło 1035 poczętych dzieci! Siedmioro mniej niż w 2016 r., ale wciąż więcej niż w latach poprzednich.

Z powodu sytuacji, że ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej – zginęło 22 poczętych dzieci! Ponad dwukrotnie mniej niż w roku poprzednim i najmniej od 2002 r..

W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – w 2017 r. nie zarejestrowano żadnej aborcji. Ostatnio taki stan rzeczy odnotowano w sprawozdaniu za 2011 r.

W podziale na województwa najtrudniejsza jest sytuacja w woj. mazowieckim (321 aborcji), pomorskim (129 aborcji) oraz w woj. śląskim (103 aborcje).

W województwie podkarpackim nie zarejestrowano żadnej aborcji. Sześć przypadków odnotowano w woj. lubelskim. W pozostałych województwach ponure dane kształtują się w przedziale od 12 do 92 legalnych aborcji.

Wśród matek, które wydały zgodę na śmierć swojego dziecka, aż 18 było małoletnimi, czyli miały poniżej 18 lat. Kolejnych 18 matek to młode kobiety, w wieku 18 – 20 lat. Największa grupa matek (427 kobiet) podejmujących decyzję o aborcji, to ciężarne w wieku powyżej 35 lat.  

Obowiązek sporządzania sprawozdania z art. 9 ustawy, zgodnie z którym, Rada Ministrów jest zobowiązana do corocznego przedstawiania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 31 lipca, sprawozdania z wykonywania ustawy oraz o skutkach jej stosowania w poprzednim roku.

[Na podstawie druku sejmowego nr  3185]

Zdjęcie: Wikipedia (X.Compagnion - image créée lors de mon travail) - DP, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=842215

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.