Rodzina łonem rodzącym społeczeństwo

Papież Franciszek, podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie, pozdrowił uczestników obchodzonego we Włoszech „Dnia dla życia”. Franciszek podkreślił, że trzeba jeszcze większego zaangażowania instytucji społecznych oraz różnych organizacji na rzecz promowania urodzeń. Wyraził także swe uznanie wszystkim, którzy walczą o ochronę życia.

W tym roku „Dzień dla życia” obchodzony był we Włoszech już po raz 41. Jego hasło brzmiało: „Jest życie, jest nadzieja”. Dzień ten został ustanowiony w odpowiedzi na zalegalizowanie aborcji w tym kraju w 1978 r.

W specjalnym orędziu włoskiego episkopatu z tej okazji czytamy, że życie jest najcenniejszym darem ofiarowanym człowiekowi. Biskupi wskazują, że rodzina jest łonem rodzącym naród i społeczeństwo.

W dokumencie ustanawiającym w 1978 r. „Dzień dla życia” określono aborcję mianem jednej z najbardziej radykalnych krzywd wyrządzonych człowiekowi zarówno przez szczególny akt agresji, jak i wyjątkową niesprawiedliwość wynikającą z faktu, że poczęta istota ludzka jest niewinna i nie ma żadnej możliwości obrony.

Marina Casini, kierująca włoskim Ruchem na rzecz Życia zauważa, że międzynarodowa sytuacja jest bardzo niepokojąca, ponieważ stale zwiększa się liczba zagrożeń skierowanych przeciwko poczętemu życiu. I są one coraz bardziej okrutne.

“Pierwszym celem «Dnia dla życia» jest zwrócenie baczniejszej uwagi na dzieci oczekujące na narodziny, ponieważ kultura dominująca, kultura wykluczenia nie chce ich widzieć (…). Ale jest także inny ważny cel. To uwolnienie kobiet od uwarunkowań, które popychają je w stronę aborcji” – powiedziała w Radiu Watykańskim Casini. - Kolejnym ważnym celem jest mobilizowanie całej wspólnoty chrześcijańskiej i obywatelskiej do wspierania wolontariatu służącego życiu”.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Vatican News/ PL (K.Ołdakowski SJ) – 03.02.2019 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (NN – praca własna) - CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=578471

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.