Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Ustawa o in vitro narusza autonomię decyzyjną jednostki

Przepisy tzw. ustawy o leczeniu niepłodności dotyczące „zabezpieczania płodności” są niekonstytucyjne. Co gorsza, ponad wszelką wątpliwość łamią prawa człowieka, ponieważ pozwalają na pobranie komórek rozrodczych od dawcy niezdolnego do świadomego wyrażenia na to zgody.
 
Ustawa zezwala na pobieranie gamet w celu „zabezpieczenia płodności na przyszłość”. Na przykład w sytuacji niebezpieczeństwa utraty lub upośledzenia płodności z powodu choroby, urazu albo leczenia (najczęściej onkologicznego). Ustawa zezwala w takich sytuacjach na pobieranie komórek rozrodczych również od osób, które nie są zdolne – czasowo lub trwale - do świadomego wyrażenia zgody.

Opisane powyżej regulacje prawne zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ostatecznie ustawę podpisał. Trybunał wkrótce będzie rozpatrywał jego skargę.

Zgodnie z procedurami, swoją opinię na temat zaskarżonych przepisów przekazał do Trybunału Prokurator Generalny. Ocenił, że "ingerowanie w tak intymną sferę, jaką jest ludzki potencjał reprodukcyjny, bez zgody i wiedzy zainteresowanego, stanowi bez wątpienia naruszenie autonomii decyzyjnej jednostki, niezależnie od tego, że samo zastosowanie komórek rozrodczych (...) w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (...) może nastąpić m.in. po uzyskaniu samodzielnej i +oświeconej+, a więc podjętej na podstawie należytego rozpoznania okoliczności faktycznych, zgody zainteresowanego".

Jego zdaniem, wszelkie decyzje w sprawie prokreacji - nie tylko pozytywne, ale także decyzje o powstrzymaniu się od niej - należy zaliczyć do sfer szczególnie silnie związanych z ochroną autonomii życia prywatnego każdego człowieka.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje ograniczenie tej reguły np. w sytuacji, gdy zwłoka spowodowana koniecznością uzyskania zgody groziłaby niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Jednak - zdaniem PG - procedura zabezpieczenia płodności na przyszłość nie tylko nie mieści się w granicach określonych tymi przepisami, ale "nie stanowi też sytuacji porównywalnej, która uzasadniałaby zastosowanie porównywalnego w swej istocie unormowania".

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP (pk) – 31.01.2016 r.

Zdjęcie: Dzięki uprzejmości ponsulak na FreeDigitalPhotos.net (ponsulak)/ Image courtesy of ponsulak on FreeDigitalPhotos.net

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag